Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi amacıyla, 15/11/2020 tarihine kadar uygulanacak olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 2019/30 Tebliği 2 Ağustos 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

13.Etap Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım başvuruları, ilgili Tebliğin yayım tarihinden 60 (altmış) gün içerisinde yapılacak olup, bu süre 30/09/2019 tarihinde sona erecektir.

Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği, Tarım ve Orman Bakanlığı www.tarimorman.gov.tr www.tarimreformu.gov.tr ve www.kirsehir.tarimorman.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır.

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar için müracaat edecek olan yatırımcılarımıza önemle duyurulur.