KOBİ’lerin ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi ve uluslararası pazarlara açılmalarının kolaylaştırılması amacıyla Uluslararasılaşma (yurtdışı pazar) Destek Programının uygulama esasları 13.09.2019 tarih ve 8792 sayılı Başkanlık Makamı Oluru ile yürürlüğe girmiştir.

Detaylı bilgi https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7137/yurtdisi-pazar-destek-programi-yururluge-girdi adresinde.