SORUMLU EMLAK DANIŞMANI SINAVI HAKKINDA

Tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı ve kiralanması ile tapu işlemlerine aracılık eden, taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti veren gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların mesleki faaliyetlerini düzenlemek amacıyla hazırlanan Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği 05.06.2018 tarihli 30442 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre 05.06.2018 tarihinden itibaren ilgili yönetmeliğin 6. Maddesinin (d) bendi uyarınca  Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması, ayrıca yine ilgili yönetmeliğin 10. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca İşletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) veya emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinden birine sahip olmaları zorunlu hale getirilmiştir.

Bu hususlar gereğince Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iştiraki olan  MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş.  tarafından  16-17/05/2019 tarihilerinde “Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) ve Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 4)” belgelendirme sınavları. Yapılacak olup, İlgilenen vatandaşlarımızın 2 adet fotoğraf ve 1 adet kimlik fotokopisiyle odamıza 14/05/2019 tarihine kadar başvurarak, kendilerine verilen hesap numaralarına sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir.

Kamuoyunun bilgilerine ilanen duyurulur.

KIRŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI