Mevzuat: Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 07 Kasım 2019 Tarihli ve 30941 Sayılı Resmi Gazete  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191107.pdf
Özet:  Bu Kanun iletasfiyelik hale gelen eşya ve/veya hak sahibince alınarak gümrük işlemlerine devam etmesini sağlayan düzenleme genişletilmiş ve daha önce bir kez yararlanılan bu uygulamadan daha çok faydalanma imkanı getirilmesi düzenlenmektedir, ilk yararlanmada CIF değerinin %1’i oranında bir tutar ödenmesi gerekirken, ikinci yararlanmada %5, üçüncü yararlanmada %10 oranında bir tutar ödemesi gerektiği düzenlenmektedir. Emanete alınan tutarların iadesi için, sahibine iadesine ilişkin mahkeme kararının kesinleşmesinin beklenmesi,  ceza tahakkuk ettirilmesi gereken bazı durumlarda ceza tahakkuk ettirilecek kişinin bu aykırılığı bildirmesi halinde bazı indirimler uygulanacağı ve sair konular düzenlenmektedir.   https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191107-24.htm  

../…

Mevzuat: 11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği ile İlgili 2019/24 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 07 Kasım 2019 Tarihli ve 30941 Sayılı Resmi Gazete  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191107.pdf
Özet:  Bu genelge ile 11 Kasım gününü “ Milli Ağaçlandırma Günü” olarak kutlanması ve 81 ilde ağaçlandırma çalışmaları yapılacağı düzenlenmektedir.     https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191107-4.pdf

Dosya Ekleri