5 C
Kırşehir
Pazar, Kasım 17, 2019

Proje Hazırlama

1. Proje Taslağının Oluşturulması
İlgili proje teklifi çağrılarının takibi
Teklif çağrısının kapsadığı kurumların bir araya getirilmesi
Proje ortak ve iştirakçilerinin (AB menşeli ortaklar dahil) tespiti
Proje metninin oluşturulması
Proje bütçesinin oluşturulması
Proje takviminin belirlenmesi

2. Projenin Sunumu
Başvuru ve taahhüt formlarının doldurulması, imzaya sunulması
Proje teklifinin ilgili kuruma teslimi

3. Projenin Yürütülmesi
Proje yönetimi desteği
Süreli raporlar ve proje değerlendirme notları
Etki değerlendirme analizlerinin hazırlanmasına destek
Proje Teklifleri Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?
Kılavuzlar dikkatli okunmalı;
Kurumların internet sitelerinden temin edilen standart formlar düzgün ve terminolojisine uygun olarak Türkçe veya İngilizce doldurulmalı;
Teklifin yazımında anlaşılır bir dil kullanılarak uzun cümlelerden kaçınılmalı, imla kurallarına dikkat edilmeli
Projenizin hedefleri, olası sonuçları mümkünse nicelik olarak ifade edilmeli;
Önceden yapılmış araştırma sonuçlarına yer verilerek proje fikri desteklenmeli;
Proje ekibinizin özerkliği ve yarattığı sinerjiye vurgu yapılmalı;
Bilim ve teknolojideki son durumla karşılaştırma yapılarak projenizin yaratacağı katma değerin altı çizilmeli;
Konsorsiyumun iç işleyişine dair kurallar belirlenerek sözleşmeye dökülmeli;
Proje etkinlikleri ve sonuçları için kontrol ve denetim mekanizmaları oluşturulmalı;
Projede kullanılan kaynaklar ile giderler arasında tutarlılık olmalı.