Ahiler Kalkınma Ajansı 2019 yılı Teknik Destek programına sunduğumuz “Çağdaş Yönetim Sistemleri ve TOBB Akreditasyon Sisteminin Entegre Edilmesi Projesi” başarı ile sonuçlanarak desteklenmeye hak kazandı.

Günümüz rekabet koşullarında müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürün ve hizmet üretiminin sağlamak gerekmektedir. Bu durumun sürdürülebilir ve sürekli iyileşme mantığı ile ilerlemesi ise ancak yönetim sistemleri ile mümkündür. Çağdaş yönetim sistemlerine ek olarak Avrupa’daki Oda sistemlerinin en iyi uygulamalarını sistematize ederek oluşturulan TOBB Akreditasyon sisteminin, çağdaş yönetim sistemleri ile entegre edilmesi ile üyelerimize en üst seviyede hizmet verilmesi, projemizin en önemli çıktılarından biri olacaktır.

Teknik destek projesi kapsamında, Oda uygulamaları incelenerek standart maddelerine olan uyumu belirlenecek ve 5 gün sürecek eğitim ve danışmanlık programı ile TOBB ve yönetim sistemleri entegre hale getirilecektir.

Projemizin uygulanmasına, Kasım ayında başlanması planlanıyor.