9 C
Kırşehir
Cuma, Kasım 15, 2019

Oda Sicil İşlemleri

Üyelerin Oda kayıt işlemleri
Odamız Organ Seçimleri ile ilgili işlemler
Oda Sicil Kayıt Sureti (Faaliyet belgesi)
Üye Kayıtları ile ilgili her türlü belge tanzim edilmesi(Üyelik Onayları)
İhale Yasağı Belgesi
Meslekten Men Belgesi
Ticari İkametgah Belgesi
Üye kayıtları ile ilgili değişiklik işlemleri
Üye firmaların Meslek Komitesi değişikliği işlemleri
Üye firmaların Terkin işlemleri
Üyelerimiz ile ilgili Bağ-Kur işlemleri
Kayıtlı Üyelerimiz ile ilgili İstatistiki bilgiler
Üye firmaların iletişim bilgilerini içeren listelerin verilmesi
İMEM (İkili Mesleki Eğitim Merkezi) İşlemleri
Çıraklık – Kalfalık Belgeleri Onay İşlemleri
Oda Üyesi Kimlik Kartları düzenlenmesi
Eş tayini belgeleri.
Kefaletname ve Taahhütname Tasdikleri
Üye Bilgileri Güncelleme Çalışmalarının yapılması
Meclis üyelerimiz için Silah Ruhsat işlemleri belgesi
Muhtelif Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Üyelikle ilgili yazışmalar

Dosya Ekleri