Ahiler Kalkınma Ajansı, TR71 Düzey 2 Bölgesinde imalat sanayiinde rekabet kapasitesini yükseltmek amacıyla kurumsallaşmanın sağlanması ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamak için yenilikçi ve çevreci yaklaşımlarla verimliliğin artırılması amaçları ile mali destek programı çağrısına çıkmıştır.

Mali destek programının öncelikleri olarak; İmalat sanayiinde kaynak, hammadde, iş gücü verimliliğini artırmaya ve yüksek katma değerli ürün üretimine yönelik modern üretim tekniklerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve Mevcut üretim zincirlerinde bertaraf edilen atıkların çevreci ve yenilikçi yaklaşımlarla ekonomiye geri kazandırılması belirlenmiş olup her bir projeye toplam proje tutarının %50’sine kadar hibe olacak şekilde 150.000TL ile 1.000.000TL arasında destek verilecektir.

İmalat Sanayiinde Verimlilik ve Kurumsallaşma Mali Destek Programının tanıtım toplantısı 13.09.2019 tarihinde saat 14:30’da Odamız Konferans salonunda gerçekleştirilecektir.

İmalat Sanayiinde Verimlilik ve Kurumsallaşma Mali Destek Programının detaylarına aşağıdaki linkten erişim sağlanabilir.

https://www.ahika.gov.tr/destekler/ahika-acik-destek-programlari/2019-yili-imalat-sanayiinde-verimlilik-ve-kurumsallasma-mali-destek-programi/

Üyelerimize duyurulur…