Politikamız

✔ ISO 9001, ISO 10002, ISO 14001, ISO 27001 yönetim sistemleri şartlarına uymayı, entegre yönetim sistemimizin etkinliğini ve performansını sürekli iyileştirmeyi ve gözden geçirmeyi, uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmeyi,
✔ Kalite, Çevre, Müşteri Memnuniyeti ve Bilgi Güvenliğine ilişkin yasal ve düzenleyici şartlar ile müşteri şartlarını dikkate alarak, yasal mevzuata bağlı kalmayı,
✔ Çalışanlarımızın gelişimini ve motivasyonunu sağlamayı,
✔ Faaliyetlerimiz ve hizmetlerimiz esnasında oluşan atıkların çevresel etkilerini kontrol altında tutmayı, mümkün olduğunca geri dönüşümünü sağlamayı, uygun yollarla bertaraf etmeyi,
✔ Kurumumuzda ve üyelerimizde çevre bilinci oluşturmayı ve sürdürülebilir çevre mantığı ile hareket ederek kaynaklarımızı, doğal dengeyi bozmadan ve çevre kirliliğine neden olmadan kullanmayı, bu suretle kirliliği azaltmayı ve doğal kaynak kullanımında verimliliği sağlamayı,
✔ Faaliyet ve hizmetlerimizle ilgili üye istek, öneri ve şikâyetlerini en doğru şekilde algılama, tanımlama, analiz etme, yönlendirme, çözümler üretme ve üyelerimize sonuçlarını bildirme süreçlerini; şeffaflık, erişilebilirlik, cevap verebilirlik, objektiflik ve gizlilik prensipleri doğrultusunda üyelerimize ek bir maliyet çıkarmadan değerlendirerek yönetmeyi,
✔ En az güvenlik ihlali ile kurumdaki işlerin gerektirdiği sürekliliği sağlamayı, bilginin tehditlerden korunmasını, gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik ilkeleri çerçevesinde tüm bilgi güvenliği uygulamalarımızı ilgili kanunlar çerçevesinde gözden geçirmeyi, güncellemeyi ve böylelikle dinamik bir yapıda kalmasını sağlamayı ve sistemi sürekli iyileştirmeyi,
✔ Sahip olduğumuz kurum kültürünü, kalite anlayışımızı, çevre dahil olmak üzere ilgili politikalarımızı ve faaliyetlerimizi üyelerimize ve içinde bulunduğumuz topluma aktarmayı, Hizmette sınır tanımayan, güler yüzlü, planlı ve standartları en üst seviyede kaliteli hizmet vermeyi,
✔ Personelimizin takım çalışmasına ilaveten inisiyatif alabilmelerine olanak sağlamayı; üye memnuniyeti odaklı, topluma karşı sorumlu ve etik değerlere önem veren, daima ilerlemeyi hedefleyen Odamızın nitelikli çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmelerine yardımcı olmayı; çalışan memnuniyetini sağlamayı; yürütülen hizmete uygun çalışma koşulları sağlayarak başarı ve yaratıcılığı teşvik edecek bir ortam yaratmayı,
✔ Kuruluş Kanunu ve Mevzuatlar çerçevesinde İlimizin ve Ülkemizin sanayi ve ticaret alanına katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren Odamızın, üye ve müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarını, yasal şartlar çerçevesinde karşılayarak memnuniyetlerini en üst düzeyde sağlamayı taahhüt eder.