Diğer Politikalarımız

İLETİŞİM POLİTİKASI
Sahip olduğumuz kurum kültürünü, kalite anlayışımızı ve faaliyetlerimizi üyelerimize ve içinde bulunduğumuz topluma aktarmak.
18.02.2014 tarih ve 44 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiştir.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ POLİTİKASI
Personelimizin takım çalışmasına ilaveten inisiyatif alabilmelerine olanak sağlamak; üye memnuniyeti odaklı, topluma karşı sorumlu ve etik değerlere önem veren, daima ilerlemeyi hedefleyen Odamızın nitelikli çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmelerine yardımcı olmak; çalışan memnuniyetini sağlamak; yürütülen hizmete uygun çalışma koşulları sağlayarak başarı ve yaratıcılığı teşvik edecek bir ortam yaratmak.
18.02.2014 tarih ve 44 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiştir.

YÖNETİM POLİTİKASI
Üyelerimizin ihtiyaç ve beklentilerini sağlayarak onları memnun etmek; üyelerimize ve tüm paydaşlarımıza hızlı, eksiksiz, etkin ve güler yüzlü hizmet sunmak; toplumsal beklenti ve ihtiyaçlara uygun olarak hizmet çeşitliliğimizi artırmak; çalışanlarımızın yetkinliğini sürekli iyileştirerek kurumsal performansımızı yükseltmek.
18.02.2014 tarih ve 44 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiştir.

MALİ POLİTİKA
5174 sayılı yasa çerçevesinde faaliyetlerini yürüten Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre faaliyet göstermektedir. Odamız mali yönetimde şeffaflık ilkesini benimseyerek, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde gelirlerini, üyelerine en yüksek faydayı sağlayacak şekilde yönetmeyi ilke edinmiştir.
18.02.2014 tarih ve 44 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiştir.

GÖRÜŞ OLUŞTURMA POLİTİKASI
İlimizin ve üyelerimizin öncelikli konularını, siyasilere, bürokratlara, paydaşlarımıza, kurum ve kuruluşlara uygun ve etkili bir dille iletmek ve bu konuların takipçisi olmak.
11.11.2014 tarih ve 85 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiştir.