Bilgi Güvenliği Politikamız

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Genel Bakış
Bu politikanın amacı, hukuka, yasal, düzenleyici ya da sözleşmeye tabi yükümlülüklere ve her türlü
güvenlik gereksinimlerine ilişkin ihlalleri önlemek için, üst yönetiminin yaklaşımını ve hedeflerini
tanımlamak, tüm çalışanlara ve ilgili taraflara bu hedefleri bildirmektir.

2.0 Sorumluluk
Bilgi Güvenliği Politikasının hazırlanması, gözden geçirilmesi ve güncellenmesinden Bilgi Güvenliği
Yönetim Temsilcisi (Yönetim Sistemleri Yöneticisi) ve/veya Bilgi Güvenliği Yönetici Yardımcısı
olarak atanan Ekip Lideri (Genel Sekreter) sorumludur. Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (KSTO)
Yönetim Kurulu Bilgi Güvenliği Politikasını onaylar ve duyurulmasını sağlar.
3.0 Politika Detayları

3.1. Tanımlar
3.1.1. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi – BGYS:
Bilgi güvenliğini kurmak, gerçekleştirmek, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve
geliştirmek için, iş riski yaklaşımına dayalı tüm yönetim sisteminin bir parçasıdır.

3.1.2. Bilgi Güvenliği Yönetim Temsilcisi:
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin operasyonundan ve sürekli iyileştirilmesinden sorumludur. Bilgi
Güvenliği Yönetim Temsilcisi, Yönetim Sistemleri Yöneticisidir.

3.1.3. Bilgi Güvenliği Yönetici Yardımcısı:
Bilgi Güvenliği Ekip Lideridir. Bilgi Güvenliği Yönetim Temsilcisi’ne destek olmak ve tüm bilgi
güvenliği süreçlerinde Bilgi Güvenliği Yönetim Temsilcisi ile yer almaktan sorumludur. Bilgi
Güvenliği Ekibi Toplantılarını düzenler Bilgi Güvenliği Yönetici Yardımcısı, Genel Sekreterdir.

3.1.4. Bilgi Varlığı:
KTSO’nun sahip olduğu, işlerini aksatmadan ve herhangi bir yasal yaptırıma uğramadan
yürütebilmesi için önemli olan varlıklardır. Bu politikaya konu olan bilgi varlıkları şunlardır:
✔ Kağıt, elektronik, görsel veya işitsel ortamda sunulan her türlü bilgi ve veri
✔ Bilgiye erişmek ve bilgiyi değiştirmek için kullanılan her türlü yazılım ve donanım
✔  Bilginin transfer edilmesini sağlayan ağlar
✔  Bölümler, birimler, ekipler ve çalışanlar
✔  Tesis ve Özel alanlar
✔  Çözüm ortakları (TOBB, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı)
✔  Üçüncü taraflardan sağlanan servis, hizmet veya ürün (Tedarikçiler)

Devamını okumak için tıklayınız