4 C
Kırşehir
Cuma, Kasım 15, 2019

Kırşehir Sanayisinin Sektörel Analizi

İl nüfusunun %65 civarını çiftçi, tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar, geri kalanını ise ticaret ve sanayi erbabı oluşturmaktadır. Bundan dolayı il ekonomisi tarıma dayanmaktadır. Ayrıca yurtdışında çalışan 20-30 bin civarında bir işçi gurubu ilin ekonomik hayatına katkı sağlamaktadır.      İlimizde gelişmiş bir sanayiden söz edilememektedir, özellikle tarıma dayalı sanayi sektörü gelişmemiştir. İl sanayisini küçük ve orta ölçekli kuruluşlar oluşturmaktadır.
Başta imalat sanayi olmak üzere ilimizde toplam 122 sanayi tesisi bulunmaktadır. Bunlardan 39 adedi Organize Sanayi Bölgesinde 83 adedi ise OSB dışında faaliyet göstermektedir. Bu işletmelerde toplam 5.324 kişi istihdam edilmektedir.

Bu  122  adet tesisin sektörlere göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Gıda Sanayi Tesisi 44 ADET
Mermer ve Mermerit Sanayi Tesisi 5 ADET
Tekstil Sanayi Tesisi 4 ADET
Plastik Sanayi Tesisi 9 ADET
Maden, Toprak ve Çimento Sanayi Tesisi 6 ADET
Makine ve Metal Sanayi Tesisi 15 ADET
Mobilya ve Orman Ürün.Tesisi 11 ADET
Petrokimya Sanayi Tesisi 1 ADET
Boya ve Kimya Sanayi Tesisi 6 ADET
Diğer Sanayi Tesisi 21 ADET
TOPLAM 122 ADET