Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıda, 10 Nisan 2019’da gerçekleştirilen Avrupa Konseyi toplantısı neticesinde, AB-27 ile Birleşik Krallık’ın (BK) Brexit tarihinin 31.10.2019 tarihine kadar uzatılması konusunda anlaşmaya vardığı belirtilerek, Geri Çekilme Anlaşmasının yürürlüğe girmesi durumunda 2020 yılı sonuna kadar sürmesi öngörülen geçiş döneminde BK’nın, AB hukukunu uygulamaya devam edeceği ve BK’ya AB üye ülkeleri gibi muamele edileceği vurgulanmakla beraber, anlaşmasız ayrılığın gerçekleşmesi veya söz konusu geçiş dönemi süresi dolduktan sonra BK’nın AB mevzuatına tabi olmaması ve üçüncü ülke konumuna geçmesi ihtimali de bulunduğu kaydedilmiştir.

Her iki senaryo dahilinde de Türkiye ile BK arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) tesis edilmesine kadar geçecek süre zarfında taraflar arasında mevcut ticaretin aksamamasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Ticaret Bakanlığı’nın çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilmiştir.

Bakanlıkca yapılacak çalışmalarda istifade edilmek üzere, BK’ya ihracat veya BK’dan ithalat yapan sektör temsilcilerinin ekteki soru formunu doldurarak kubilay.simsek@tobb.org.tr adresine 17.10.2019 tarihine kadar göndermeleri rica olunur.

Dosya Ekleri