Proje Hazırlama

1. Proje Taslağının Oluşturulması
 İlgili proje teklifi çağrılarının takibi
 Teklif çağrısının kapsadığı kurumların bir araya getirilmesi
 Proje ortak ve iştirakçilerinin (AB menşeli ortaklar dahil) tespiti
 Proje metninin oluşturulması
 Proje bütçesinin oluşturulması
 Proje takviminin belirlenmesi
 
2. Projenin Sunumu
 Başvuru ve taahhüt formlarının doldurulması, imzaya sunulması
 Proje teklifinin ilgili kuruma teslimi
 
3. Projenin Yürütülmesi
 Proje yönetimi desteği
 Süreli raporlar ve proje değerlendirme notları
 Etki değerlendirme analizlerinin hazırlanmasına destek
 Proje Teklifleri Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?
 Kılavuzlar dikkatli okunmalı;
 Kurumların internet sitelerinden temin edilen standart formlar düzgün ve terminolojisine uygun olarak Türkçe veya İngilizce doldurulmalı;
 Teklifin yazımında anlaşılır bir dil kullanılarak uzun cümlelerden kaçınılmalı, imla kurallarına dikkat edilmeli
 Projenizin hedefleri, olası sonuçları mümkünse nicelik olarak ifade edilmeli;
 Önceden yapılmış araştırma sonuçlarına yer verilerek proje fikri desteklenmeli;
 Proje ekibinizin özerkliği ve yarattığı sinerjiye vurgu yapılmalı;
 Bilim ve teknolojideki son durumla karşılaştırma yapılarak projenizin yaratacağı katma değerin altı çizilmeli;
 Konsorsiyumun iç işleyişine dair kurallar belirlenerek sözleşmeye dökülmeli;
 Proje etkinlikleri ve sonuçları için kontrol ve denetim mekanizmaları oluşturulmalı;
 Projede kullanılan kaynaklar ile giderler arasında tutarlılık olmalı.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017