Kooperatifler

Kooperatifler

Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve kamu tüzel kişileri ile özel idareler, belediyeler, köyler, cemiyetler ve dernekler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli teşekküllere kooperatif denir.

Kooperatif Anasözleşmesinde Bulunması Gereken Hususlar

•  Kooperatifin adı ve merkezi,
•  Kooperatifin amacı ve çalışma konuları,
•  Ortaklık sıfatını kazandıran ve kaybettiren hal ve şartlar,
•  Ortakların pay tutarı ve kooperatif sermayesinin ödenme şekli, nakdi sermayenin en az ¼’ünün peşin ödenmesi,
•  Ortakların ayni sermaye koyup koymayacakları,
•  Kooperatiflerin yükümlerinden dolayı ortakların sorumluluk durumu ve derecesi,
•  Kooperatifin yönetici ve denetleyici organlarının görev, yetki ve sorumlulukları ve seçim tarzları,
•  Kooperatifin temsiline ait hükümler,
•  Yıllık gelir gider farklarının, hesaplama ve kullanma şekilleri,
•  Kurucuların adı, soyadı, iş ve konut adresleri.

Ek Dökümanlar

Ad Boyut Tür Tarih
KOOPERATİF Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örneği.doc 15 KB Microsoft Word Dosyası 20.12.2017
KOOPERATİF Yönetim Krulu Görev Bölümü Kararı.doc 14.9 KB Microsoft Word Dosyası 20.12.2017
KOOPERATİF Adres Değişikliği.doc 15.1 KB Microsoft Word Dosyası 20.12.2017
0 Klasör, 3 Dosya
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017