Kooperatifler

Kooperatifler

Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve kamu tüzel kişileri ile özel idareler, belediyeler, köyler, cemiyetler ve dernekler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli teşekküllere kooperatif denir.

Kooperatif Anasözleşmesinde Bulunması Gereken Hususlar

•  Kooperatifin adı ve merkezi,
•  Kooperatifin amacı ve çalışma konuları,
•  Ortaklık sıfatını kazandıran ve kaybettiren hal ve şartlar,
•  Ortakların pay tutarı ve kooperatif sermayesinin ödenme şekli, nakdi sermayenin en az ¼’ünün peşin ödenmesi,
•  Ortakların ayni sermaye koyup koymayacakları,
•  Kooperatiflerin yükümlerinden dolayı ortakların sorumluluk durumu ve derecesi,
•  Kooperatifin yönetici ve denetleyici organlarının görev, yetki ve sorumlulukları ve seçim tarzları,
•  Kooperatifin temsiline ait hükümler,
•  Yıllık gelir gider farklarının, hesaplama ve kullanma şekilleri,
•  Kurucuların adı, soyadı, iş ve konut adresleri.

İlgili Dökümanlar

Ad Boyut Tür Tarih
001 Kooperatif Yeni Kuruluş Kayıt Evrakları.doc 198.7 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
002 Konut Yapı Kooperatifi Anasözleşmesi.doc 258.6 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
003 Adres Değişikliği İçin Gereken Evraklar.doc 32.8 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
004 Amaç ve Konu Değişikliği Sonrası Gereken Evraklar.doc 33.3 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
005 Genel Kurul Tescilinde Gereken Evraklar.doc 72.7 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
006 Tasfiyeye Giriş Sonrası Gereken Evraklar.doc 41.5 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
007 Tasfiyeye Sonrası TERKİN İçin Gereken Evraklar.doc 35.8 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
008 Ünvan Değişikliği Sonrası Gereken Evraklar.doc 35.3 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
009 2014 Yılı Harçları.doc 265.2 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
0 Klasör, 9 Dosya
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017