Komantid Şirket İşlemleri

Komantid Şirket İşlemleri

Komandit şirket, ticari bir işletmeyi bir ticaret ünvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış ve diğer ortak veya ortakların sorumluluğu belirli bir sermaye ile sınırlandırılmış olan şirkettir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. Komandite ortakların gerçek kişi olmaları gerekir. Tüzel kişiler ancak komanditer ortak olabilirler.

Bir komandit şirket sözleşmesine 213’ üncü maddede gösterilen kayıtlardan başka komanditerlerin adları ve her birinin koydukları veya koymayı taahhüt ettikleri sermayenin cins ve miktarları yazılarak tescil ve ilan ettirilir. Bir komanditer kişisel emeğini ve ticari itibarını sermaye olarak koyamaz.

İlgili Dökümanlar

Ad Boyut Tür Tarih
001 Komandit Şirket Yeni Kuruluş Kayıt Evrakları.doc 191 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
002 Oda Kaydı Olmayan Şirket ve Kooperatifler İçin Kayıt Evrakları.doc 72.7 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
003 Adi Komandit Şirket Ana Sözleşmesi.doc 29.2 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
004 Komandit Şirket Değişiklik İşlemlerinde istenilen belgeler.doc 41.5 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
005 Kollektif ve Komandit Şirketlerinin Anonim ve Limited Şirketlere Dönüştürülmesi.doc 166.9 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
006 2014 Yılı Harçları.doc 265.2 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
0 Klasör, 6 Dosya
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017