Kolektif Şirket İşlemleri

Kolektif Şirket İşlemleri

Kollektif şirket, ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlanmamış olan şirkettir.

Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir, ayrıca sözleşmedeki imzaların noterce onaylanması şarttır. Şirket sözleşmesinde Kanunun 213 üncü maddesindeki hususların yazılması zorunludur.

Ortaklar, şirketin borç ve taahhütlerinden dolayı müteselsilen ve bütün malvarlığı ile sorumludur.

İlgili Dökümanlar

Ad Boyut Tür Tarih
001 Kollektif Şirket Yeni Kuruluş Kayıt Evrakları.doc 197.1 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
002 Oda Kaydı Olmayan Kollektif Şirket İçin Kayıt Evrakları.doc 73.2 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
003 Kollektif Şirket Ana Sözleşme örneği.doc 34.3 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
004 Kollektif Şirket Değişiklik İşlemlerinde istenilen belgeler.doc 42.5 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
005 Kollektif ve Komandit Şirketlerinin Anonim ve Limited Şirketlere Dönüştürülmesi.doc 166.9 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
006 2014 Yılı Harçları.doc 265.2 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
0 Klasör, 6 Dosya
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017