Gerçek Kişiler

Gerçek Kişiler

Tacir: Türk Ticaret Kanunu’nun 12. Maddesine göre bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa kendi adına işleten kişiye tacir denir.

Ticari İşletme: Esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir.

Ticari işletme, içerdiği malvarlığı unsurlarının devri için zorunlu tasarruf işlemlerinin ayrı ayrı yapılmasına gerek olmaksızın bir bütün halinde devredilebilir ve diğer hukuki işlemlere konu olabilir.

Ticari işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınır, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak kararnamede gösterilir.

İlgili Dökümanlar

Ad Boyut Tür Tarih
001 Şahıs Firmaları Kayıt Evrakları.doc 354.3 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
002 Oda Kaydı Olmayan Gerçek Kişiler İçin Kayıt evrakları.doc 87.6 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
003 Şahıs Firması Değişiklik İşlemleri.doc 30.7 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
004 Eczacı Firmaların Kayıt Evrakları.doc 51.7 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
005 Şahıs Firması Terkin Başvuru İşlemleri.doc 31.2 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
007 Şahıs Dilekçe örnekleri (değişiklik tescillerine ait).doc 37.9 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
008 Şahıs Firmaları ŞUBE Kayıt Evrakları.doc 80.9 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
009 MERSİS' te Şahıs Kuruluş İşlemleri.docx 1.1 MB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
010 MERSİS'te Şahıs Merkez Nakli İşlemleri.docx 692.5 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
011 MERSİS'te Kullanıcı Kayıt İşlemleri ve Vekalet Verme.docx 9.1 MB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
012 2014 Yılı Harçları.doc 265.2 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
0 Klasör, 11 Dosya
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017