Anonim Şirket İşlemleri

Anonim Şirket İşlemleri

Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur.

Anonim şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilir.

Şirket, kurucuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan, sermayenin tamamını ödemeyi şartsız taahhüt ettikleri, imzalarının noterce onaylandığı esas sözleşmede, anonim şirket kurma iradelerini açıklamalarıyla kurulur.

Anonim şirketin kurulabilmesi için pay sahibi olan bir veya daha fazla kurucunun varlığı şarttır. Pay taahhüt edip esas sözleşmeyi imzalayan gerçek ve tüzel kişiler kurucudur.

Şirket esas sözleşmesinde Kanunun 339 uncu maddesinde sayılan hususların yer alması zorunludur. Esas sözleşme, bu Kanunun anonim şirketlere ilişkin hükümlerinden ancak Kanunda buna açıkça izin verilmişse sapabilir.

İlgili Dökümanlar

Ad Boyut Tür Tarih
001 Anonim Şirket Yeni Kuruluş Kayıt Evrakları.doc 335.9 KB Microsoft Word Dosyası 29.10.2014
002 Merkezi Başka Sicil Çevresinde bulunan Kırşehir Şubesi Kayıt Evrakları.doc 115.7 KB Microsoft Word Dosyası 29.10.2014
003 Merkezi Kırşehir Sicil Mem.da kayıtlı olup Kırşehir'de Şube açılışı Kayıt Evrakları.doc 115.2 KB Microsoft Word Dosyası 29.10.2014
004 Merkezi başka sicil çevresi iken Kırşehir'e Merkez Nakli Kayıt Evrakları.doc 111.1 KB Microsoft Word Dosyası 29.10.2014
005 Genel Kurul (Yönetim Seçimi) Tescilinde Gereken Evraklar.doc 78.3 KB Microsoft Word Dosyası 29.10.2014
006 Amaç ve Konu Değişikliği Sonrası Gereken Evraklar.doc 34.8 KB Microsoft Word Dosyası 29.10.2014
007 Ünvan Değişikliği Sonrası Gereken Evraklar.doc 41 KB Microsoft Word Dosyası 29.10.2014
008 Adres Değişikliği İçin Gereken Evraklar.doc 35.8 KB Microsoft Word Dosyası 29.10.2014
009 Hisse Devri Sonrası Gereken Evraklar.doc 38.4 KB Microsoft Word Dosyası 29.10.2014
010 Sermaye Arttırımı Sonrası Gereken Evraklar.doc 59.4 KB Microsoft Word Dosyası 29.10.2014
011 Tasfiyeye Giriş Sonrası Gereken Evraklar.doc 49.2 KB Microsoft Word Dosyası 29.10.2014
012 Tasfiyeye Sonrası TERKİN İçin Gereken Evraklar.doc 68.1 KB Microsoft Word Dosyası 29.10.2014
013 Anonim Şirketlerde Toplantı ve Karar Nisapları.doc 59.9 KB Microsoft Word Dosyası 29.10.2014
014 Genel Kurul Toplantıları.doc 115.2 KB Microsoft Word Dosyası 29.10.2014
015 Ayni Sermaye Örnek Kararı.doc 26.6 KB Microsoft Word Dosyası 29.10.2014
016 Anonim Şirket Ana Sözleşmesi.doc 48.6 KB Microsoft Word Dosyası 29.10.2014
017 Limited Şİrketten Anonim Şirkete Dönüş.doc 144.4 KB Microsoft Word Dosyası 29.10.2014
018 Kollektif ve Komandit Şirketlerinin Anonim ve Limited Şirketlere Dönüştürülmesi.doc 176.6 KB Microsoft Word Dosyası 29.10.2014
019 Anonim Şirket Türünden Limited Şirkete Dönüşüm.doc 124.4 KB Microsoft Word Dosyası 29.10.2014
020 Sermaye Arttırımı Yönetim Kurulu Beyanı.doc 48.6 KB Microsoft Word Dosyası 29.10.2014
021 TTK Anonim Şirket Toplantı Tutanağı.doc 37.4 KB Microsoft Word Dosyası 29.10.2014
022 Anonim Şirketlerde Yeniden Denetim Zorunluluğu.doc 30.2 KB Microsoft Word Dosyası 29.10.2014
023 Sermaye Azaltımı Sonrası Gereken Evraklar.doc 41.5 KB Microsoft Word Dosyası 29.10.2014
024 Tasfiyeden Dönüş Sonrası Gereken Evraklar.doc 45.1 KB Microsoft Word Dosyası 29.10.2014
025 2014 Yılı Harçları.doc 236.5 KB Microsoft Word Dosyası 29.10.2014
026 Şube Kapanışı Sonrası Gereken Evraklar.doc 34.8 KB Microsoft Word Dosyası 29.10.2014
027 Acentelik Tescili İçin Gereken Evraklar.doc 37.9 KB Microsoft Word Dosyası 29.10.2014
028 Acentelik Feshi Tescili İçin Gereken Evraklar.doc 37.9 KB Microsoft Word Dosyası 29.10.2014
029 Sigorta Acentesi (Anonim Şirket) Ana Sözleşmesi.doc 54.3 KB Microsoft Word Dosyası 29.10.2014
030 Yabancı uyruklu Şubeler hakkında (3).doc 98.3 KB Microsoft Word Dosyası 29.10.2014
031 MERSİS'te Kullanıcı Kayıt İşlemleri ve Vekalet Verme.docx 9.1 MB Microsoft Word Dosyası 29.10.2014
032 MERSİS'te Anonim Şirket Kuruluş İşlemleri.docx 2.3 MB Microsoft Word Dosyası 29.10.2014
033 MERSİS'te Anonim Şirket Merkez Nakli İşlemleri.docx 662.9 KB Microsoft Word Dosyası 29.10.2014
0 Klasör, 33 Dosya

Ek Dökümanlar

Ad Boyut Tür Tarih
001 Şahıs Dilekçe Örnekleri (değişiklik tescillerine ait).doc 36.9 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
002 Gazete Onayı Dilekçesi.doc 27.1 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
003 İflas Konkordato Dilekçesi.doc 26.1 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
004 Yetki Belgesi Dilekçesi.doc 25.6 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
005 Sicil Tasdiknamesi Talep Dilekçesi.doc 25.1 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
006 Ortaklar Pay Listesi Onayı Talep Dilekçesi.doc 26.1 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
007 111. Madde Dilekçesi.doc 26.1 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
008 120. Madde Dilekçesi.doc 25.6 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
009 Tescil Talep Dilekçesi Örneği.doc 26.6 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
010 Limited Şirket Terkin Kararı.doc 24.6 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
011 Ltd. Sermaye Arttırımı Tadil Tasarı Örneği.doc 27.1 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
012 Sermaye İştirak.doc 35.8 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
013 Ortaklar Pay Listesi.doc 26.6 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
014 Mal Beyannamesi.doc 24.6 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
015 Özel İlan - Tasfiye.doc 35.3 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
016 Ltd. Hisse Devrine Ait Örnek Metin.doc 24.1 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
017 Ltd. Kırşehir Şubesi Açılış Kararı Örneği.doc 27.6 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
018 Ltd. Vefat Nedeni İle Hisse Devri Metin Örneği.doc 30.7 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
019 Ltd. Kırşehir Şubesi Kapanış Kararı Örneği.doc 26.6 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
020 Ltd. İmza Yetkisi Karar Örneği.doc 24.6 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
021 Ltd Tasfiye Giriş Kararı Örneği.doc 25.1 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
022 Ayni Sermaye Örnek Kararı.doc 26.6 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
023 İşletme Rehni Beyannamesi.doc 38.9 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
024 Ticari İşletme Rehni Tescilinde Dikkat Edilecek Hususlar.doc 26.6 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
025 Anonim Şirket Hazirun Cetveli Örneği.doc 32.8 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
026 Yabancı uyruklu Şubeler hakkında.doc 69.6 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
027 Gümrük Müd. verilmek üzere Ticaret Sicili Kayıt Bilgileri Formu.doc 72.2 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
028 A.Ş.Temsil İlzam Kararı.doc 30.2 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
031 Kurucu Beyanı Nedir.doc 27.6 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
032 Kurucular Beyanı Örneği.doc 78.8 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
033 Şirket Müdürü - Yönetim Kurulu Üyesi Beyanı.doc 28.2 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
034 Müdür Olmayan Kurucu Ortak Beyanı.doc 27.1 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
035 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hakkında Önemli Hatırlatmalar.doc 42.5 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
036 Türk Ticaret Kanunu'na İlişkin Önemli Tarihler.doc 35.3 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
038 Sermaye Arttırımı Yönetim Kurulu ve Müdür Beyanı YENİ.doc 48.1 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
039 TTK Anonim Şirketi Toplantı Tutanağı.doc 37.4 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
040 Ortak beyanı.doc 27.6 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
041 Taahhütname.doc 28.7 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
042 Limited Şirket Genel Kurullarına Hazırlanırken ve Gerçekleştirilirken Yapılması Gerekenler.doc 38.9 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
043 Yabancı Sermayeli ( 2644 Sy Kanunun 36 Md. Kapsamı Dışındaki) Şirketler İçin Yetki Belgesi Dilekçe Örneği.doc 27.1 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
044 Yabancı Sermayeli ( 2644 Sy Kanunun 36 Md. Kapsamındaki) Şirketler İçin Yetki Belgesi Dilekçe Örneği.doc 27.1 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
045 2014 Yılı Harçları.doc 265.7 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
Kopya 029 EK 4 Kuruluş İşe Giriş Bildirim Formu 4AB.xls 234.5 KB Microsoft Excel Dosyası 28.10.2014
Kopya 030 Terkin İşten Ayrılma Formu EK5 4A.xls 269.8 KB Microsoft Excel Dosyası 28.10.2014
Kopya 037 Şirketler İçin Oda Kayıt Beyannamesi YENİ.xls 39.9 KB Microsoft Excel Dosyası 28.10.2014
0 Klasör, 45 Dosya
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017