Anonim Şirket İşlemleri

Anonim Şirket İşlemleri

Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur.

Anonim şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilir.

Şirket, kurucuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan, sermayenin tamamını ödemeyi şartsız taahhüt ettikleri, imzalarının noterce onaylandığı esas sözleşmede, anonim şirket kurma iradelerini açıklamalarıyla kurulur.

Anonim şirketin kurulabilmesi için pay sahibi olan bir veya daha fazla kurucunun varlığı şarttır. Pay taahhüt edip esas sözleşmeyi imzalayan gerçek ve tüzel kişiler kurucudur.

Şirket esas sözleşmesinde Kanunun 339 uncu maddesinde sayılan hususların yer alması zorunludur. Esas sözleşme, bu Kanunun anonim şirketlere ilişkin hükümlerinden ancak Kanunda buna açıkça izin verilmişse sapabilir.

Anonim Şirket / Şube

Ad Boyut Tür Tarih
A.Ş. Adres Değişikliği.doc 15 KB Microsoft Word Dosyası 20.12.2017
A.Ş. Genel Kurul Gündem Örneği.doc 14.1 KB Microsoft Word Dosyası 20.12.2017
A.Ş. Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örneği.doc 15.4 KB Microsoft Word Dosyası 20.12.2017
A.Ş. Genel Kurul Vekaletname Örneği.doc 14.4 KB Microsoft Word Dosyası 20.12.2017
A.Ş. Genel Kurulda Hazır Bulunanlar Listesi Örneği.doc 15.7 KB Microsoft Word Dosyası 20.12.2017
A.Ş. Tek Kişilik Şirkete Dönüş Anonim Şirket.doc 15.4 KB Microsoft Word Dosyası 20.12.2017
A.Ş. Yönetim Kurulu Görev Bölüm Kararı.doc 14 KB Microsoft Word Dosyası 20.12.2017
A.Ş. İç Yönerge Örneği.doc 24.9 KB Microsoft Word Dosyası 20.12.2017
Anonim Şirkette Şube Açılış Kararı.doc 15.8 KB Microsoft Word Dosyası 20.12.2017
Anonim Şirkette Şube Fesih Kararı.doc 13.8 KB Microsoft Word Dosyası 20.12.2017
0 Klasör, 10 Dosya
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017