Sigortacılık Faaliyetleri

Sigortacılık İşlemleri

SİGORTA EKSPERLERİ RUHSATI İLE SİGORTA ACENTELERİNİN UYGUNLUK BELGESİ VE LEVHAYA KAYIT İŞLEMLERİ

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu (Resmi Gazete: 14.06.2007 tarih, 26552 sayı) ile Sigorta Acenteleri Yönetmeliği (Resmi Gazete: 14.04.2008 tarih, 26847-mükerrer sayı) yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu kanun ve yönetmelik çerçevesinde, sigorta acentelerine uygunluk belgesi verme yetkisi TOBB ile Odalara devredilmiştir. Uygulamalarla ilgili olarak ortaya çıkan sorunlara açıklık getiren Hazine Müsteşarlığı’nın “Sigorta Acenteleri Yönetmeliği Çerçevesinde, Acentelerin Uygunluk Belgesi ve Levhaya Kayıt Müracaatlarında, Acenteler, TOBB ve Odalarca İzlenecek Yola İlişkin Genelgeleri (2008/15, 2008/18,2008/38)” de yayınlanmıştır.
Sigorta acentesi üyelerimizin, öncelikle yukarıda açıklanan yönetmelik ve genelge hükümlerini bilmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak TOBB’un bünyesinde kurulan “Sigorta Müdürlüğü nce hazırlanan web sayfasında www.sigorta.org.tr adresinde gerekli ve ayrıntılı açıklama da mevcuttur.

* Odamıza Ön başvuru yapmadan önce firmaların yapması gerekenler ;
•Başvuru sahibi Ticaret Sicil ve Oda kaydını yaptırır.
•Başvuru sahibi www.sigorta.org.tr web sayfasından ön başvuru girişini yapar ve sistemin verdiği ön başvuru ve başvurusu onaylandıktan sonra kullanacağı levha kayıt numarasını alır. TOBB-AEKS programıyla görsel açıdan sağladığı uyumluluktan dolayı mozilla firefox yazılımının kullanımı tavsiye edilmektedir. Ücretsiz olan bu programı (http://www.mozilla-europe.org/tr/products/firefox/) adresinden bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.
•Başvuru sahibi Odadan veya Odanın Web sayfasından başvurunun niteliğine göre istenilen evraklar listesini, başvuru dilekçesini ve başvuru formunu ( acente veya eksper ), sigorta acenteleri için EK.1, EK.2 taahhütname EK.3 bilgi formu ve eksperler için EK.2 taahhütname ve EK.3  EK-4 temin eder ve EK5, EK6, EK7, EK8, bilgi formları elektronik ortamda doldurulup sigorta@kto.org.tr  e-mail adresine Ünvan belirtilerek gönderilir.
•Sigorta Acentelerinin yapmış olduğu ön başvuru girişi getirilen evraklar ile bilgi kontrolü tarafımızdan yapılarak TOBB.AEKS yazılım programında adımlar takip edilerek onaylanır.
•Bu aşamada firmanın işyerinin asgari fiziki şartlara uygunluğunun tespiti için firma adresine gidilir ve gerekli kontroller yapılarak tutanak tutulur. Asgari Fiziki Şartları uygun olmayan firmaların Ön Başvuruları onaylanmaz.
•Gerçek kişi eksper başvuruları ve levha kayıt işlemleri TOBB Sigorta Müdürlüğü tarafından yapılır.
•TOBB-AEKS yazılım programına firmanın yapmış olduğu Ön başvuru ile ilgili veri girişi Odamız yetkilileri tarafından sistem üzerinden onaylanır ve bu aşamada TOBB Sigortacılık Müdürlüğüne gönderilmiş olur.
•TOBB Sigortacılık Müdürlüğü ön başvuruyu sistem üzerinden inceler ve uygun gördüğü taktirde sistem üzerinden Hazine Müsteşarlığına gönderir. Aynı şekilde sistem üzerinden Hazine Müsteşarlığı ön başvuruyu inceler ve uygun gördüğü taktirde onaylar. Hazine müsteşarlığının onayı ile ön başvuru onaylanır ve başvuru sahibi durumunu www.sigorta.org.tr adresinden takip eder.
•Hazinenin onayından sonra firma altı ay içerisinde belirlenmiş olan levha kayıt ücretini belirlenen banka hesap numarasına yatırır ve dekontun bir sureti TOBB’ ne gönderir. Yatırılan banka dekontu TOBB Sigortacılık Müdürlüğü’ ne ulaşınca son onay verilir ve firmanın levha kaydı gerçekleşmiş olur.
•Başvuru sahibi levhaya kaydının gerçekleşmesinden sonra yine altı ay içerisinde bir sigorta şirketinden acentelik almak ve levha kaydına acenteliğini eklemesi gerekir. Aksi taktirde levha kaydı askıya alınır.

İlgili Dökümanlar

Ad Boyut Tür Tarih
Acente Değişiklik Bildirim Formu Dosya Klasörü 28.10.2014
Gerçek Kişi Acente Başvuru Dilekçesi Dosya Klasörü 15.06.2015
Gerçek Kişi Mal Varlığı Beyanı Dosya Klasörü 28.10.2014
Sigorta Acenteleri Teknik Personel Eğitim Programı Ders Notları Dosya Klasörü 28.10.2014
Teknik Personel Başvuru Formu Dosya Klasörü 28.10.2014
Tüzel Kişi acente Başvuru Dilekçesi Dosya Klasörü 28.10.2014
Tüzel Kişi Sigorta Acenteleri İçin İstenen Belgeler Dosya Klasörü 28.10.2014
ek-1-acente-taahhutname.doc 25.6 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
ek-2-acente-taahhutname.pdf 88 KB PDF Dosyası 15.06.2015
ek-3-acente-taahhutname.doc 25.1 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
GENEL MÜDÜRÜ Form A.docx 13.6 KB Microsoft Word Dosyası 15.06.2015
Gerçek Kişi Sigorta Acenteleri için istenen belgeler.pdf 59 KB PDF Dosyası 15.06.2015
gerçek kişi sigorta acenteleri.docx 17.8 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
Kopya ek4--bilgi-formu.xls 29.2 KB Microsoft Excel Dosyası 28.10.2014
Kopya ek5-ek6-ek7-ek8.xls 60.4 KB Microsoft Excel Dosyası 28.10.2014
Organizasyon Şeması ve Tablolar.xlsx 21.3 KB Microsoft Excel Dosyası 15.06.2015
SİGORTA EKSPERLERİ RUHSATI İLE SİGORTA ACENTELERİNİN UYGUNLUK BELGESİ VE LEVHAYA KAYIT İŞLEMLERİ.docx 18 KB Microsoft Word Dosyası 28.10.2014
yönetmelik.docx 17.9 KB Microsoft Word Dosyası 15.06.2015
ŞUBE MÜDÜR TEKNİK PERSONEL Form B.docx 13.5 KB Microsoft Word Dosyası 15.06.2015
7 Klasör, 12 Dosya
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017