Limited Şirket İşlemleri

Limited Şirket İşlemleri

Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur.

Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

Limited şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir.

Limited şirketin esas sermayesi en az on bin Türk lirasıdır. Esas sermaye paylarının değerlerinin yirmi beş Türk lirası veya bunun katları olması şarttır.

Şirket sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve kurucuların imzalarının noterce onaylanması şarttır. Şirket sözleşmesinde Kanunun 576’ ncı maddesinde sayılan hususların yer alması zorunludur. Şirket sözleşmesi, bu kanunda Limited Şirketlere ilişkin hükümlerinden ancak kanunda buna açıkça izin verilmişse sapabilir.

Ek Dökümanlar

Ad Boyut Tür Tarih
LTD.ŞTİ. Adres Değişikliği.doc 15 KB Microsoft Word Dosyası 20.12.2017
LTD.ŞTİ. Amaç Konu Değişikliği Kararı.doc 14.8 KB Microsoft Word Dosyası 20.12.2017
LTD.ŞTİ. Fesih Kararı.doc 14 KB Microsoft Word Dosyası 20.12.2017
LTD.ŞTİ. Genel Kurul Gündem Örneği.doc 14.3 KB Microsoft Word Dosyası 20.12.2017
LTD.ŞTİ. Hisse Devri Kararı.doc 16.1 KB Microsoft Word Dosyası 20.12.2017
LTD.ŞTİ. Merkez Nakli Kararı.doc 15.1 KB Microsoft Word Dosyası 20.12.2017
LTD.ŞTİ. Müdür Atama - Müdür Terk Kararı.doc 15.4 KB Microsoft Word Dosyası 20.12.2017
LTD.ŞTİ. Sermaye Arttırımı Kararı.doc 14.7 KB Microsoft Word Dosyası 20.12.2017
LTD.ŞTİ. Tasfiyeye Giriş Kararı.doc 15.6 KB Microsoft Word Dosyası 20.12.2017
LTD.ŞTİ. Verasetten Doğan Hisse Devri Kararı.doc 16.8 KB Microsoft Word Dosyası 20.12.2017
LTD.ŞTİ. Verasetten Doğan Hisse Devri ve Hisse Devri Kararı, Müdür Terki.doc 17.2 KB Microsoft Word Dosyası 20.12.2017
LTD.ŞTİ. Çağrılı Genel Kurul Örneği.doc 15.4 KB Microsoft Word Dosyası 20.12.2017
LTD.ŞTİ. Çağrısız Genel Kurul Örneği.doc 15.1 KB Microsoft Word Dosyası 20.12.2017
Şube Açılış Kararı.doc 16.7 KB Microsoft Word Dosyası 20.12.2017
Şube Fesih Kararı.doc 13.8 KB Microsoft Word Dosyası 20.12.2017
0 Klasör, 15 Dosya
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017