Ekspertiz Rapor İşlemleri

Ekspertiz Raporları Birimi Genel İşlemleri

Gayrimenkul rayiç bedelinin belirlenmesi için hazırlanan belgedir. Rayiç bedeli belirlenmesi istenen gayrimenkulun tapu fotokopisinin eklendiği dilekçe ile başvurulması gerekmektedir. Ücrete tabi olan bu belgeler üyeye verilirken Oda Meclisi’nce belirlenen hizmet karşılığı bedel tahsil olunur.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017