Dernekler veya Vakıf İşletmeleri

Dernekler veya Vakıf İşletmeleri

Dernekler veya Vakıflar tarafından kurulacak işletmeler için Dernek veya Vakıf yetkili organınca alınan 2 Adet karar, Vakfın veya Derneğin kuruluşuna ilişkin resmi gazete, Derneğin kuruluşuna izin veren Valilik yazısı, Noter onaylı Vakıf veya Dernek Resmi Senedi ve kurulacak işletmenin temsilcilerine ait imza beyannamesi.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017