MEVZUAT

17

 

 

Mevzuat:

Başbakanlığa Ait Atama Kararı

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

14 Kasım 2017 Tarihli ve 30240 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171114.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171114.htm

Özet: 

Bu karar ile açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına, Mustafa ÖZYAR’ın atanması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171114-10.htm

 

../…

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/11/2017 Tarihli ve 7428-13 Sayılı Kararı

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

14 Kasım 2017 Tarihli ve 30240 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171114.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171114.htm

Özet: 

Bu karar ile Elektrik piyasasında dağıtım bağlantı bedelleri ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171114-7.pdf

[Devamını oku...]

07

RESMİ GAZETE

[Devamını oku...]

18

 

Mevzuat:

Yeni Kurulan Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Erol PARLAK’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2017/57)

Ege Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Necdet BUDAK’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2017/58)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

17 Ekim 2017 Tarihli ve 30213 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017.htm

Özet: 

Bu karar ile yeni kurulan Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Erol PARLAK’ın atanması, Ege Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Necdet BUDAK’ın atanması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017-19.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017-20.htm

../…

 

 

 

Mevzuat:

Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

17 Ekim 2017 Tarihli ve 30213 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017.htm

Özet: 

Bu yönetmelik ile deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesinde acil durumlarda müdahale ve zararların tazmini esaslarına dair kanunun uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017-1.htm

 

../...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

17 Ekim 2017 Tarihli ve 30213 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017.htm

Özet: 

Bu yönetmelik ile 26/12/2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına “proje raporunu” ibaresinden sonra gelmek üzere “30 işgünü içerisinde” ibaresinin eklenmesi ve sair değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017-2.htm

 

../…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Kamu İdarelerine Ait Özel Hesaplara İlişkin İşlemlerin Muhasebeleştirilmesine Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

17 Ekim 2017 Tarihli ve 30213 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017.htm

Özet: 

Bu yönetmelik ile yılları merkezi yönetim bütçe kanunu veya diğer kanunlar uyarınca, belirli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ya da projelerin desteklenmesi amacıyla oluşturulan özel hesaplardan yapılan işlemlerin muhasebeleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017-3.htm

 

../…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair Tebliğ (SGM: 2013/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2017/30)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

17 Ekim 2017 Tarihli ve 30213 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017.htm

Özet: 

Bu tebliğ ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesi, izlenmesi ve denetlenmesinde esas alınacak temel kriterler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017-5.htm

../…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2017/14)

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2017/15)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

17 Ekim 2017 Tarihli ve 30213 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017.htm

Özet: 

Bu tebliğler ile bu tebliğlerin ekinde yer alan epilasyon uzmanı, atık akümülatör geri kazanım işçisi, baharat ve toz karışımlar hazırlama operatörü, kahvaltılık gevrek üretim operatörü, sebze ve meyve konservesi üretim operatörü, sos üretim operatörü, tanıtım elemanı ve tanıtım sorumlusu meslek standartlarının yürürlüğe konulmasını düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017-6.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017-7.htm

../…,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

17 Ekim 2017 Tarihli ve 30213 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017.htm

Özet: Bu tebliğ ile ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin polimetil eşyaların değişiklik düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017-8.htm

[Devamını oku...]

17

 

Mevzuat:

Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

14 Ekim 2017 Tarihli ve 30210 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171016.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171016.htm

 

Özet:

Bu yönetmelik ile sağlık, güvenlik ve tüketicinin ve çevrenin korunması gerekliliklerine uygunluğunu gösteren CE işaretinin ve ek metroloji işaretlerinin iliştirilmesine ilişkin kural ve şartların düzenlendiği maddede bazı değişiklikler düzenlenmektedir.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171014-1.htm

 

 
 

../…

 

 

 

 

Mevzuat:

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

14 Ekim 2017 Tarihli ve 30210 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171016.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171016.htm

 

Özet:

Bu yönetmelik ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası eğitim ve sorumlu müdür yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171014-3.htm
../…

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

e-Yazışma Projesi ile İlgili 2017/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

14 Ekim 2017 Tarihli ve 30210 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171016.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171016.htm

 

Özet:

Bu genelge ile ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümü çalışmalarının parçası olarak, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki resmi yazışmaların elektronik ortamda yürütülmesini amaçlayan e – Yazışma projesi düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171014-11.pdf
../…

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2017/38)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

14 Ekim 2017 Tarihli ve 30210 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171016.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171016.htm

 

Özet:

Bu tebliğ ile su ürünleri yetiştiriciliği destekleme tebliği düzenlenmektedir.  Bu Tebliğ, Bakanlıktan onaylı su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip, su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı yetiştiricilere yapılacak su ürünleri desteği ile ilgili hususları düzenlemektedir.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171014-4.htm
../…

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ (No: 2017/41)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

14 Ekim 2017 Tarihli ve 30210 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171016.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171016.htm

 

Özet:

Bu Tebliğin ile organik arı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması, gıda güvenliğinin ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik organik arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171014-5.htm
 

 

 

[Devamını oku...]

10

 

 

Mevzuat:

Borç Yönetiminin İhtiyaçları ve Gelişimi Dikkate Alınarak, 2017 Yılı İçin Net Borçlanma Limitinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

7 Ekim 2017 Tarihli ve 30203 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171009.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171009.htm

 

Özet:

Bu karar ile borç yönetiminin ihtiyaçları ve gelişimi dikkate alınarak, 2017 yılı için net borçlanma limitinin yeniden belirlenmesine ilişkin karardüzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171007-1.pdf
 

 

../…

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

7 Ekim 2017 Tarihli ve 30203 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171009.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171009.htm

 

Özet:

Bu yönetmelik ile kıymetli madenler borsalarının kuruluş ve çalışma esasları hakkında genel yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmelik düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171007-5.htm
../…

 

 

Mevzuat:

Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/43)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

7 Ekim 2017 Tarihli ve 30203 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171009.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171009.htm

 

Özet:

Bu tebliğ ile sığır eti ithalatına ilişkin sağlık ve teknik şartlar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171007-8.htm
../…

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Türkiye – Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

7 Ekim 2017 Tarihli ve 30203 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171009.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171009.htm

 

Özet:

Bu Tebliğ ile 24/8/2015 tarihli ve 2015/8085 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 22/6/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçevesinde Birlik Tarafından Türkiye Cumhuriyeti’ne Yapılacak Mali Yardımın Uygulanmasına İlişkin Düzenlemeler Hakkında Çerçeve Anlaşmanın (IPA II Çerçeve Anlaşması) gümrük işlemleri ile ilgili hükümlerinin uygulama usul ve esaslar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171007-9.htm

[Devamını oku...]

04

 

Mevzuat:

6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun Geçici 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Başvuru ve Ödeme Süreleri ile Beşinci Fıkrasında Yer Alan Başvuru Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

3 Ekim 2017 Tarihli ve 30199 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171003.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171003.htm

 

Özet:

Bu karar ile 6292 sayılı orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi ve hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi ile hazineye ait tarım arazilerinin satışı hakkında kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan başvuru ve ödeme süreleri ile beşinci fıkrasında yer alan başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin karar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171003-4.pdf
…/..

 

Mevzuat:

Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standart Uygulamalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

3 Ekim 2017 Tarihli ve 30199 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171003.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171003.htm

 

Özet:

Bu tebliğ ile sebze ve meyvelerin toptan ve perakende ticaretinde uyulması gereken standart uygulamalara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171003-9.htm

 

[Devamını oku...]

02

 

Mevzuat:

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

30 Eylül 2017 Tarihli ve 30196 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171002.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171002.htm

Özet: 

Bu yönetmelik ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde bazı değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170930-11.htm

../…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

30 Eylül 2017 Tarihli ve 30196 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171002.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171002.htm

Özet: 

Bu tarifeler yukarıda yer alan tariflerde bazı değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170930-11.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

1 Ekim 2017 Tarihli ve 30197 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171002.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171002.htm

Özet: 

Bu tebliğ ile 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamındaki iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerin kayıt ve eğitimlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171001-6.htm

 

 

 

 

[Devamını oku...]

08

Mevzuat:

--Arnavutluk Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

--Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

--Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

--Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

--Fas Krallığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

--Filistin Ulusal Yönetimi Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

--Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasında Dair Tebliğ

-İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

--İsrail Devleti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

--Karadağ Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

--Makedonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

--Mısır Arap Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

--Moldova Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

--Morityus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

--Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

--Şili Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

--Tunus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

--Ürdün Haşimi Krallığı Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

29 Ağustos 2017 Tarihli ve 30169 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170905.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170905.htm

 

Özet:

Yukarıda yer alan tebliğlerin ekli listelerinde bulunan ürünlerin ithalatlarında tarife kontenjanı uygulanmasına ilişkin değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-2.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-3.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-4.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-5.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-6.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-7.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-8.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-9.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-10.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-11.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-12.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-13.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-14.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-15.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-16.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-17.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-19.htm

 

 

../…

 

 

 

 

Mevzuat:

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI’nın Atanması Hakkında Karar (No: 2017/50)

Yeni Kurulan İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2017/51)

Niğde  ÖmerHalisdemir  Üniversitesi  Rektörlüğüne,  Prof.  Dr. Muhsin KAR’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2017/52)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

31 Ağustos 2017 Tarihli ve 30170 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170905.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170905.htm

 

Özet:

Bu kararlar ile yukarıda sayılan üniversitelere isimleri yer alan rektörlerin atanmasına karar verilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170831-12.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170831-13.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170831-14.pdf

 

[Devamını oku...]

31

TÜRKİYE

ODALAR VE BORSALAR

BİRLİĞİ

 

RESMİ GAZETE MEVZUAT BÜLTENİ

 

Mevzuat:

KHK/693 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

25 Ağustos 2017 Tarihli ve 30165 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825.htm

 

Özet: 

Bu KHK ile kamu personeline ilişkin tedbirler, iade hükümleri, rütbesi alınan emekli Türk Silahlı Kuvvetleri personel, kurum ve kuruluşlara ilişkin tedbirler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825-12.htm

 

../…

 

 

 

 

Mevzuat:

KHK/694 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

25 Ağustos 2017 Tarihli ve 30165 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825.htm

 

Özet: Bu KHK ile,

  • 5174 sayılı kanunun Bütçelerden ayrılacak paylar başlıklı 78 inci maddesine: “Ticaret sicili müdürlüğü kurulan odalarda, ticaret sicili müdürlüğü personeli için yapılan harcamaların yarısı personelin payının hesaplanmasında dikkate alınmaz” fıkrasının eklenmesi,
  • 5174 sayılı kanunun Oda, borsa ve Birlik organları seçimlerine katılma nitelikleri başlıklı 83 üncü maddesinin oy kullanabilme ehliyetini düzenleyen 1 inci fıkrası: “seçim tarihi itibarıyla en az iki yıldır oda veya borsaya kayıtlı” şeklinde değiştirilmesi,
  • 6012 sayılı Türk Ticaret Kanunun Ticaret Sicilinin kuruluşunu düzenleyen 24 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının: “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından il merkezlerindeki ticaret ve sanayi odaları ile ticaret odalarında faaliyet gösterecek şekilde ticaret sicili müdürlükleri kurulur. Bakanlık il merkezleri dışındaki odalarda ticaret sicili müdürlükleri kurabileceği gibi müdürlüklere bağlı şubeler de kurabilir.

Aynı maddenin 2 inci fıkrası: “ Ticaret sicili, Bakanlığın gözetim ve denetiminde ticaret sicili müdürlükleri ve şubeleri tarafından tutulur.” şeklinde değiştirilmesi,

  • 6102 sayılı TTK’nın Ticaret Sicil Yönetimini düzenleyen 25 inci maddesinin ilk fıkrası : “ Ticaret sicili, ticaret sicili müdürü tarafından yönetilir. Ticaret sicili müdürü, 26ncı maddeye göre çıkarılan yönetmelikte belirlenen nitelikleri haiz kişiler arasından odanın teklifi üzerine veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığının uyarısına rağmen otuz gün içerisinde teklif edilmemesi halinde resen Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca atanır ve aynı usulle görevden alınabilir. Aynı usulle ticaret sicili müdürlüğünün iş hacmine göre, yeteri kadar müdür yardımcısı görevlendirilir. Ticaret sicili müdürlüklerinde çalışacak personelin tavan ve taban ücreti her yıl Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin görüşü alınarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenir.” Aynı maddenin üçüncü fıkrasına ise: “ Odalar tarafından ticaret sicili müdürü ve müdür yardımcıları ile ticaret sicil işlemlerinde görevli personele görevleri dışında başka bir göreve verilemez.” şeklinde değiştirilmesi,
  • 6758 sayılı OHAL Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanunnda ise Kayyım yetkileri TMSF’ye devredilen şirketlerin ortaklarının şirkette sahip olduğu pay oranında yeni kurulacak şirketlerde pay sahibi olmaları koşuluyla şirket yönetim organının önerisi ve TMSF’nin bağlı olduğu Bakanın onayı ile yeni şirket kurulmasına izin verebileceği ve devam hükümlerinde değişiklikler, TMSF’nin kayyım olarak atandığı şirketlerde, şirketin doğrudan veya dolaylı borçlarının ödenmesi için malvarlığı değerlerine kayyım atanmamış ortak, yönetici veya üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin malvarlığına müracaat edilir değişikliklerinin askeri, Milli Savunma Bakanlığı vb. kanunlarda bazı değişikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825-13.pdf

 

 

 

 

 

 

 

../…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Alt İşverenlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

25 Ağustos 2017 Tarihli ve 30165 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825.htm

 

Özet: 

Bu yönetmelik ile,

(1) Asıl işveren - alt işveren ilişkisinin iş müfettişlerince incelenmesi sonucunda muvazaanın tespitine ilişkin gerekçeli müfettiş raporu ve tutulan tutanaklar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce işverenlere tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren otuz işgünü içinde işverenlerce yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine görülecek olan dava basit yargılama usulüne göre dört ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın temyizi hâlinde Yargıtay altı ay içinde kesin olarak karar verir. Kamu idarelerince bu raporlara karşı yetkili iş mahkemelerine itiraz edilmesi ve mahkeme kararlarına karşı diğer kanun yollarına başvurulması zorunludur.

(2) Rapora otuz iş günü içinde itiraz edilmemiş veya mahkeme muvazaalı işlemin tespitini onamış ise tescil işlemi iptal edilir ve alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçileri sayılır.” değişiklikleri düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825-1.htm

 

Mevzuat:

İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

25 Ağustos 2017 Tarihli ve 30165 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825.htm

 

Özet: 

Bu yönetmelikler ile yer altı madenlerinde çalışan işçilerin ve turizm sektöründe çalışan işçilerin çalışma saatlerinde bazı değişiklikler düzenlenmektedir.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825-2.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825-3.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

25 Ağustos 2017 Tarihli ve 30165 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825.htm

 

Özet: Bu yönetmelik ile,

“Madde 7 - Faaliyette bulunan odaların meslek grupları, ticari ve sınai ihtiyaçların veya grup üyelerinin sayısındaki azalmalar ya da artmaların gerekli kılması üzerine Rehbere uygun olarak birleştirilebilir, ayrılabilir veya yeni meslek grupları kurulabilir.

Meslek gruplarının birleştirilebilmesi, ayrılabilmesi veya yeni meslek gruplarının kurulabilmesi, yönetim kurulunun veya bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen ve grup kurulabilmesi için gerekli olan asgari üye sayısının teklifi üzerine meclisin üye tamsayısının salt çoğunluğunun kararı ve Birliğin onayına bağlıdır. Birlikçe onaylanan meslek grupları izleyen ilk genel seçimlerde uygulanır.

Birlik tarafından onaylanmayan kararlar, müracaat tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde gerekçeli olarak ilgili odaya bildirilir. Birliğin bu konudaki kararı kesindir.

Oda üyeleri tarafından meslek gruplarının Rehbere uygun olmadığına dair şikayet üzerine, Bakanlık tarafından uygun bulunması halinde, Birlik tarafından inceleme başlatılır ve ilgili oda yönetim kurulundan meslek gruplarının yapısı ve muhtemel değişikliklere ilişkin rapor istenir. Bu rapor 15 gün içerisinde hazırlanıp Birliğe teslim edilir. Odanın raporu ve Birlik tarafından yapılan incelemeler sonucunda ya da raporun süresi içinde teslim edilmemesi üzerine resen yeniden düzenlenen meslek grupları Birlik tarafından doğrudan uygulanmak üzere ilgili odaya bildirilir. Bu değişiklikler Birliğin ve ilgili odanın web sitelerinde yayınlanarak, ilanen tebliğ edilir ve ilk seçimlerde uygulanır.

Bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca oda tarafından gerçekleştirilen meslek grubu değişikliklerinin ilk seçimlerde uygulanması için meclis kararının meslek komitesi ve meclis üyeliği seçim tarihinden en az altı ay önce alınması, dördüncü fıkra uyarınca Birlik tarafından gerçekleştirilen meslek grubu değişikliklerinin ilk genel seçimlerde uygulanması için ise Birlik tarafından odaya yapılacak bildiriminin meslek komitesi ve meclis üyeliği seçim tarihinden en az bir ay önce yapılması zorunludur.” şeklinde değişiklik düzenlenmektedir.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825-5.htm

 

Mevzuat:

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

25 Ağustos 2017 Tarihli ve 30165 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825.htm

 

Özet: Bu yönetmelik ile,

Madde 7 - Faaliyette bulunan borsaların meslek grupları, borsa kotasyonuna dâhil madde nevinde meydana gelen değişmeler veya grup üyelerinin sayısındaki azalmalar ya da artmaların gerekli kılması üzerine Rehbere uygun olarak birleştirilebilir, ayrılabilir veya yeni meslek grupları kurulabilir.

Meslek gruplarının birleştirilebilmesi, ayrılabilmesi veya yeni meslek gruplarının kurulabilmesi, yönetim kurulunun veya bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen ve grup kurulabilmesi için gerekli olan asgari üye sayısının teklifi üzerine meclisin üye tamsayısının salt çoğunluğunun kararı ve Birliğin onayına bağlıdır. Birlikçe onaylanan meslek grupları izleyen ilk genel seçimlerde uygulanır.

Birlik tarafından onaylanmayan kararlar, müracaat tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde gerekçeli olarak ilgili borsaya bildirilir. Birliğin bu konudaki kararı kesindir.

Borsa üyeleri tarafından meslek gruplarının Rehbere uygun olmadığına dair şikayet üzerine Bakanlık tarafından uygun bulunması halinde Birlik tarafından inceleme başlatılır ve ilgili borsa yönetim kurulundan meslek gruplarının yapısı ve muhtemel değişikliklere ilişkin rapor istenir. Bu rapor 15 gün içerisinde hazırlanıp Birliğe teslim edilir. Borsanın raporu ve Birlik tarafından yapılan incelemeler sonucunda yeniden düzenlenen meslek grupları Birlik tarafından doğrudan uygulanmak üzere ilgili borsaya bildirilir. Bu değişiklikler Birliğin ve ilgili borsanın web sitelerinde yayınlanarak, ilanen tebliğ edilir ve ilk seçimlerde uygulanır.

Bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca borsa tarafından gerçekleştirilen meslek grubu değişikliklerinin ilk seçimlerde uygulanması için meclis kararının meslek komitesi ve meclis üyeliği seçim tarihinden en az altı ay önce alınması, dördüncü fıkra uyarınca Birlik tarafından gerçekleştirilen meslek grubu değişikliklerinin ilk genel seçimlerde uygulanması için ise Birlik tarafından borsaya yapılacak bildiriminin meslek komitesi ve meclis üyeliği seçim tarihinden en az bir ay önce yapılması zorunludur.”.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825-6.htm

 

[Devamını oku...]

23

Mevzuat:

Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi, Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

19 Ağustos 2017 Tarihli ve 30159 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170821.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170821.htm

 

Özet:

Bu Yönetmelik ile sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelerin belgelendirilmesi, işaretlenmesi ve gerekli emniyet şartlarının belirlenmesi, piyasaya arz edilmesi, piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlenmektir.

 


http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170819-1.htm 

[Devamını oku...]

22
RESMİ GAZETE MEVZUAT BÜLTENİ

Mevzuat:

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/26)

[Devamını oku...]

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017