MEVZUAT

08

Mevzuat:

--Arnavutluk Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

--Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

--Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

--Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

--Fas Krallığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

--Filistin Ulusal Yönetimi Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

--Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasında Dair Tebliğ

-İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

--İsrail Devleti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

--Karadağ Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

--Makedonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

--Mısır Arap Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

--Moldova Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

--Morityus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

--Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

--Şili Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

--Tunus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

--Ürdün Haşimi Krallığı Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

29 Ağustos 2017 Tarihli ve 30169 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170905.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170905.htm

 

Özet:

Yukarıda yer alan tebliğlerin ekli listelerinde bulunan ürünlerin ithalatlarında tarife kontenjanı uygulanmasına ilişkin değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-2.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-3.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-4.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-5.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-6.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-7.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-8.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-9.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-10.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-11.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-12.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-13.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-14.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-15.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-16.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-17.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829-19.htm

 

 

../…

 

 

 

 

Mevzuat:

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI’nın Atanması Hakkında Karar (No: 2017/50)

Yeni Kurulan İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2017/51)

Niğde  ÖmerHalisdemir  Üniversitesi  Rektörlüğüne,  Prof.  Dr. Muhsin KAR’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2017/52)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

31 Ağustos 2017 Tarihli ve 30170 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170905.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170905.htm

 

Özet:

Bu kararlar ile yukarıda sayılan üniversitelere isimleri yer alan rektörlerin atanmasına karar verilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170831-12.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170831-13.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170831-14.pdf

 

[Devamını oku...]

31

TÜRKİYE

ODALAR VE BORSALAR

BİRLİĞİ

 

RESMİ GAZETE MEVZUAT BÜLTENİ

 

Mevzuat:

KHK/693 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

25 Ağustos 2017 Tarihli ve 30165 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825.htm

 

Özet: 

Bu KHK ile kamu personeline ilişkin tedbirler, iade hükümleri, rütbesi alınan emekli Türk Silahlı Kuvvetleri personel, kurum ve kuruluşlara ilişkin tedbirler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825-12.htm

 

../…

 

 

 

 

Mevzuat:

KHK/694 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

25 Ağustos 2017 Tarihli ve 30165 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825.htm

 

Özet: Bu KHK ile,

  • 5174 sayılı kanunun Bütçelerden ayrılacak paylar başlıklı 78 inci maddesine: “Ticaret sicili müdürlüğü kurulan odalarda, ticaret sicili müdürlüğü personeli için yapılan harcamaların yarısı personelin payının hesaplanmasında dikkate alınmaz” fıkrasının eklenmesi,
  • 5174 sayılı kanunun Oda, borsa ve Birlik organları seçimlerine katılma nitelikleri başlıklı 83 üncü maddesinin oy kullanabilme ehliyetini düzenleyen 1 inci fıkrası: “seçim tarihi itibarıyla en az iki yıldır oda veya borsaya kayıtlı” şeklinde değiştirilmesi,
  • 6012 sayılı Türk Ticaret Kanunun Ticaret Sicilinin kuruluşunu düzenleyen 24 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının: “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından il merkezlerindeki ticaret ve sanayi odaları ile ticaret odalarında faaliyet gösterecek şekilde ticaret sicili müdürlükleri kurulur. Bakanlık il merkezleri dışındaki odalarda ticaret sicili müdürlükleri kurabileceği gibi müdürlüklere bağlı şubeler de kurabilir.

Aynı maddenin 2 inci fıkrası: “ Ticaret sicili, Bakanlığın gözetim ve denetiminde ticaret sicili müdürlükleri ve şubeleri tarafından tutulur.” şeklinde değiştirilmesi,

  • 6102 sayılı TTK’nın Ticaret Sicil Yönetimini düzenleyen 25 inci maddesinin ilk fıkrası : “ Ticaret sicili, ticaret sicili müdürü tarafından yönetilir. Ticaret sicili müdürü, 26ncı maddeye göre çıkarılan yönetmelikte belirlenen nitelikleri haiz kişiler arasından odanın teklifi üzerine veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığının uyarısına rağmen otuz gün içerisinde teklif edilmemesi halinde resen Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca atanır ve aynı usulle görevden alınabilir. Aynı usulle ticaret sicili müdürlüğünün iş hacmine göre, yeteri kadar müdür yardımcısı görevlendirilir. Ticaret sicili müdürlüklerinde çalışacak personelin tavan ve taban ücreti her yıl Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin görüşü alınarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenir.” Aynı maddenin üçüncü fıkrasına ise: “ Odalar tarafından ticaret sicili müdürü ve müdür yardımcıları ile ticaret sicil işlemlerinde görevli personele görevleri dışında başka bir göreve verilemez.” şeklinde değiştirilmesi,
  • 6758 sayılı OHAL Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanunnda ise Kayyım yetkileri TMSF’ye devredilen şirketlerin ortaklarının şirkette sahip olduğu pay oranında yeni kurulacak şirketlerde pay sahibi olmaları koşuluyla şirket yönetim organının önerisi ve TMSF’nin bağlı olduğu Bakanın onayı ile yeni şirket kurulmasına izin verebileceği ve devam hükümlerinde değişiklikler, TMSF’nin kayyım olarak atandığı şirketlerde, şirketin doğrudan veya dolaylı borçlarının ödenmesi için malvarlığı değerlerine kayyım atanmamış ortak, yönetici veya üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin malvarlığına müracaat edilir değişikliklerinin askeri, Milli Savunma Bakanlığı vb. kanunlarda bazı değişikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825-13.pdf

 

 

 

 

 

 

 

../…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Alt İşverenlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

25 Ağustos 2017 Tarihli ve 30165 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825.htm

 

Özet: 

Bu yönetmelik ile,

(1) Asıl işveren - alt işveren ilişkisinin iş müfettişlerince incelenmesi sonucunda muvazaanın tespitine ilişkin gerekçeli müfettiş raporu ve tutulan tutanaklar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce işverenlere tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren otuz işgünü içinde işverenlerce yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine görülecek olan dava basit yargılama usulüne göre dört ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın temyizi hâlinde Yargıtay altı ay içinde kesin olarak karar verir. Kamu idarelerince bu raporlara karşı yetkili iş mahkemelerine itiraz edilmesi ve mahkeme kararlarına karşı diğer kanun yollarına başvurulması zorunludur.

(2) Rapora otuz iş günü içinde itiraz edilmemiş veya mahkeme muvazaalı işlemin tespitini onamış ise tescil işlemi iptal edilir ve alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçileri sayılır.” değişiklikleri düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825-1.htm

 

Mevzuat:

İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

25 Ağustos 2017 Tarihli ve 30165 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825.htm

 

Özet: 

Bu yönetmelikler ile yer altı madenlerinde çalışan işçilerin ve turizm sektöründe çalışan işçilerin çalışma saatlerinde bazı değişiklikler düzenlenmektedir.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825-2.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825-3.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

25 Ağustos 2017 Tarihli ve 30165 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825.htm

 

Özet: Bu yönetmelik ile,

“Madde 7 - Faaliyette bulunan odaların meslek grupları, ticari ve sınai ihtiyaçların veya grup üyelerinin sayısındaki azalmalar ya da artmaların gerekli kılması üzerine Rehbere uygun olarak birleştirilebilir, ayrılabilir veya yeni meslek grupları kurulabilir.

Meslek gruplarının birleştirilebilmesi, ayrılabilmesi veya yeni meslek gruplarının kurulabilmesi, yönetim kurulunun veya bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen ve grup kurulabilmesi için gerekli olan asgari üye sayısının teklifi üzerine meclisin üye tamsayısının salt çoğunluğunun kararı ve Birliğin onayına bağlıdır. Birlikçe onaylanan meslek grupları izleyen ilk genel seçimlerde uygulanır.

Birlik tarafından onaylanmayan kararlar, müracaat tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde gerekçeli olarak ilgili odaya bildirilir. Birliğin bu konudaki kararı kesindir.

Oda üyeleri tarafından meslek gruplarının Rehbere uygun olmadığına dair şikayet üzerine, Bakanlık tarafından uygun bulunması halinde, Birlik tarafından inceleme başlatılır ve ilgili oda yönetim kurulundan meslek gruplarının yapısı ve muhtemel değişikliklere ilişkin rapor istenir. Bu rapor 15 gün içerisinde hazırlanıp Birliğe teslim edilir. Odanın raporu ve Birlik tarafından yapılan incelemeler sonucunda ya da raporun süresi içinde teslim edilmemesi üzerine resen yeniden düzenlenen meslek grupları Birlik tarafından doğrudan uygulanmak üzere ilgili odaya bildirilir. Bu değişiklikler Birliğin ve ilgili odanın web sitelerinde yayınlanarak, ilanen tebliğ edilir ve ilk seçimlerde uygulanır.

Bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca oda tarafından gerçekleştirilen meslek grubu değişikliklerinin ilk seçimlerde uygulanması için meclis kararının meslek komitesi ve meclis üyeliği seçim tarihinden en az altı ay önce alınması, dördüncü fıkra uyarınca Birlik tarafından gerçekleştirilen meslek grubu değişikliklerinin ilk genel seçimlerde uygulanması için ise Birlik tarafından odaya yapılacak bildiriminin meslek komitesi ve meclis üyeliği seçim tarihinden en az bir ay önce yapılması zorunludur.” şeklinde değişiklik düzenlenmektedir.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825-5.htm

 

Mevzuat:

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

25 Ağustos 2017 Tarihli ve 30165 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825.htm

 

Özet: Bu yönetmelik ile,

Madde 7 - Faaliyette bulunan borsaların meslek grupları, borsa kotasyonuna dâhil madde nevinde meydana gelen değişmeler veya grup üyelerinin sayısındaki azalmalar ya da artmaların gerekli kılması üzerine Rehbere uygun olarak birleştirilebilir, ayrılabilir veya yeni meslek grupları kurulabilir.

Meslek gruplarının birleştirilebilmesi, ayrılabilmesi veya yeni meslek gruplarının kurulabilmesi, yönetim kurulunun veya bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen ve grup kurulabilmesi için gerekli olan asgari üye sayısının teklifi üzerine meclisin üye tamsayısının salt çoğunluğunun kararı ve Birliğin onayına bağlıdır. Birlikçe onaylanan meslek grupları izleyen ilk genel seçimlerde uygulanır.

Birlik tarafından onaylanmayan kararlar, müracaat tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde gerekçeli olarak ilgili borsaya bildirilir. Birliğin bu konudaki kararı kesindir.

Borsa üyeleri tarafından meslek gruplarının Rehbere uygun olmadığına dair şikayet üzerine Bakanlık tarafından uygun bulunması halinde Birlik tarafından inceleme başlatılır ve ilgili borsa yönetim kurulundan meslek gruplarının yapısı ve muhtemel değişikliklere ilişkin rapor istenir. Bu rapor 15 gün içerisinde hazırlanıp Birliğe teslim edilir. Borsanın raporu ve Birlik tarafından yapılan incelemeler sonucunda yeniden düzenlenen meslek grupları Birlik tarafından doğrudan uygulanmak üzere ilgili borsaya bildirilir. Bu değişiklikler Birliğin ve ilgili borsanın web sitelerinde yayınlanarak, ilanen tebliğ edilir ve ilk seçimlerde uygulanır.

Bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca borsa tarafından gerçekleştirilen meslek grubu değişikliklerinin ilk seçimlerde uygulanması için meclis kararının meslek komitesi ve meclis üyeliği seçim tarihinden en az altı ay önce alınması, dördüncü fıkra uyarınca Birlik tarafından gerçekleştirilen meslek grubu değişikliklerinin ilk genel seçimlerde uygulanması için ise Birlik tarafından borsaya yapılacak bildiriminin meslek komitesi ve meclis üyeliği seçim tarihinden en az bir ay önce yapılması zorunludur.”.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825-6.htm

 

[Devamını oku...]

23

Mevzuat:

Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi, Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

19 Ağustos 2017 Tarihli ve 30159 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170821.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170821.htm

 

Özet:

Bu Yönetmelik ile sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelerin belgelendirilmesi, işaretlenmesi ve gerekli emniyet şartlarının belirlenmesi, piyasaya arz edilmesi, piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlenmektir.

 


http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170819-1.htm 

[Devamını oku...]

22
RESMİ GAZETE MEVZUAT BÜLTENİ

Mevzuat:

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/26)

[Devamını oku...]

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017