MEVZUAT

18
  Mevzuat: Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik...

[Devamını oku...]

17
  Mevzuat: Yüksek Seçim Kurulunun 15/01/2019 Tarihli ve 128 Sayılı Kararı ...

[Devamını oku...]

16
  Mevzuat: Yüksek Seçim Kurulunun 15/01/2019 Tarihli ve 116 Sayılı Kararı ...

[Devamını oku...]

11
  Mevzuat: Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Kredi Kulland...

[Devamını oku...]

10
  Mevzuat: Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik ...

[Devamını oku...]

09
  Mevzuat: Yüksek Seçim Kurulunun 08/01/2019 Tarihli ve 58 Sayılı Kararı ...

[Devamını oku...]

08
  Mevzuat: Yüksek Seçim Kurulunun 07/01/2019 Tarihli ve 48 Sayılı Kararı ...

[Devamını oku...]

07
  Mevzuat: Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden...

[Devamını oku...]

04
  Mevzuat: Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyeliğine, Mustafa ÇIR...

[Devamını oku...]

03
  Mevzuat: Yüksek Seçim Kurulunun 02/01/2019 Tarihli ve 1 Sayılı Kararı ...

[Devamını oku...]

02
  Mevzuat: Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmel...

[Devamını oku...]

28
  Mevzuat: Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair ...

[Devamını oku...]

27
  Mevzuat: Yüksek Seçim Kurulunun 26/12/2018 Tarihli ve 1128 Sayılı Kararı ve Eki 139...

[Devamını oku...]

26
  Mevzuat: Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında ...

[Devamını oku...]

24
  Mevzuat: Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, ...

[Devamını oku...]

19
  Mevzuat: 7155   Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İli...

[Devamını oku...]

17
  Mevzuat: Yüksek Seçim Kurulunun 13/12/2018 Tarihli ve 1105 Sayılı Kararı ve Eki 31 ...

[Devamını oku...]

06
  Mevzuat: Elektronik Tebligat Yönetmeliği ...

[Devamını oku...]

03
  Mevzuat: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Esnaf...

[Devamını oku...]

28
  Mevzuat: Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değ...

[Devamını oku...]

27
  Mevzuat: Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında ...

[Devamını oku...]

23
  Mevzuat: İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 353) Ürdün ...

[Devamını oku...]

23
  Mevzuat: 2018/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ...

[Devamını oku...]

16
     ../…     ...

[Devamını oku...]

12
     ../…     ...

[Devamını oku...]

09
     ../…     ...

[Devamını oku...]

08
     ../…     ...

[Devamını oku...]

07
     ../…     ...

[Devamını oku...]

05
     ../…     ...

[Devamını oku...]

02
     ../…     ...

[Devamını oku...]

30
     ../…     ...

[Devamını oku...]

26
     ../…     ...

[Devamını oku...]

25
     ../…     ...

[Devamını oku...]

24
     ../…     ...

[Devamını oku...]

22
     ../…     ...

[Devamını oku...]

17
     ../…     ...

[Devamını oku...]

16
       ...

[Devamını oku...]

15
     ../…     ...

[Devamını oku...]

12
     ../…     ...

[Devamını oku...]

11
     ../…     ...

[Devamını oku...]

09
     Mevzuat: Türkiye’nin Milli Güvenliğine Yönelik Ayrılıkçı Hareketler, T...

[Devamını oku...]

08
      Mevzuat: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar...

[Devamını oku...]

05
      Mevzuat: İmalatçı-İhracatçıların, C Şekeri Taleplerinin Yurt İ...

[Devamını oku...]

02
      Mevzuat: Demir-Çelik Ürünleri İthalatında Geçici Korunma Önlem...

[Devamını oku...]

01
     Mevzuat: Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ür...

[Devamını oku...]

28
      Mevzuat: Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakk...

[Devamını oku...]

25
      Mevzuat: Cumhurbaşkanı Danışmanlığına, İsmail CESUR’un Atanmas...

[Devamını oku...]

20
       Mevzuat:  Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul v...

[Devamını oku...]

19
      Mevzuat: Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yön...

[Devamını oku...]

18
  Mevzuat: Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde Açık Bulunan Genel Müdür Yardımcılığ...

[Devamını oku...]

17
  Mevzuat: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Ahmet KO...

[Devamını oku...]

13
  Mevzuat: Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cum...

[Devamını oku...]

12
  Mevzuat: Kullanım Hakkı Ücretlerine İlişkin Asgari Değerlerin Belirlenmesi Hakkında...

[Devamını oku...]

10
  Mevzuat: İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişik...

[Devamını oku...]

06
  Mevzuat: Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesi...

[Devamını oku...]

04
  Mevzuat: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhr...

[Devamını oku...]

31
  Mevzuat: 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile B...

[Devamını oku...]

27
  Mevzuat: Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Gonca Işık YILMAZ BATUR’un Atanmas...

[Devamını oku...]

17
  Mevzuat: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/26) ...

[Devamını oku...]

17
  Mevzuat: Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yük...

[Devamını oku...]

17
  Mevzuat: Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik...

[Devamını oku...]

03
  Mevzuat: 2018/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ...

[Devamını oku...]

02
  Mevzuat: 11/5/2018 Tarihli ve 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden ...

[Devamını oku...]

01
  Mevzuat: Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka...

[Devamını oku...]

30
  Mevzuat: Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ...

[Devamını oku...]

25
  Mevzuat: Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Ahmet ER...

[Devamını oku...]

24
  Mevzuat: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Fatma VARANK’ın Atanma...

[Devamını oku...]

23
  Mevzuat: Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Cengiz ÖNER’in Atanması Hakkında Ka...

[Devamını oku...]

19
  Mevzuat: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyelikleri İçin Yapılan Seçi...

[Devamını oku...]

18
  Mevzuat: Danıştay Üyeliğine, (Mülga) Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdurrahm...

[Devamını oku...]

18
  Mevzuat: Danıştay Üyeliğine, (Mülga) Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdurrahm...

[Devamını oku...]

16
  Mevzuat: Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum v...

[Devamını oku...]

16
  Mevzuat: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına İzmir Milletvekili Binali YILDIR...

[Devamını oku...]

16
  Mevzuat: Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Ka...

[Devamını oku...]

06
  Mevzuat: Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekok...

[Devamını oku...]

04
  Mevzuat: 477 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun H...

[Devamını oku...]

03
  Mevzuat: Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden T...

[Devamını oku...]

26
  Mevzuat: Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasın...

[Devamını oku...]

25
  Mevzuat: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Tarafından Teklif Edilen Adaylar Arasından ...

[Devamını oku...]

22
  Mevzuat: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dai...

[Devamını oku...]

20
  Mevzuat: İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/11) ...

[Devamını oku...]

19
  Mevzuat: İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/11) ...

[Devamını oku...]

14
  Mevzuat: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK’ı...

[Devamını oku...]

12
  Mevzuat: Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına, Anayasa Mahkemesi Üyesi Hicabi DURSUN...

[Devamını oku...]

11
  Mevzuat: Çek Takas Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ...

[Devamını oku...]

06
  Mevzuat: Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bede...

[Devamını oku...]

06
Mevzuat: Ayşe Sözen USLUER’in Umman Sultanlığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Olarak Atanması Hakkında Karar B...

[Devamını oku...]

04

Mevzuat:

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

2 Haziran 2018 Tarihli ve 30439 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180604.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180604.htm

Özet:

Bu Yönetmelik ile hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesine ilişkin her türlü arabuluculuk faaliyeti ile arabuluculuğa ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. Hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesine ilişkin her türlü arabuluculuk faaliyeti, idarenin taraf olduğu özel hukuk uyuşmazlıklarında idarenin temsili, dava şartı olarak düzenlenen arabuluculuk sürecinin usul ve esasları ile arabulucuların eğitimi, arabuluculuk sınavının yapılması, arabulucular sicilinin düzenlenmesi, arabulucuların ve eğitim kuruluşlarının denetlenmesi ile Arabuluculuk Daire Başkanlığı ve Arabuluculuk Kurulunun çalışma usul ve esaslar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180602-1.htm

 

../…

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

2 Haziran 2018 Tarihli ve 30439 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180604.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180604.htm

Özet:

Bu Yönetmelik ile İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca görevlendirilecek konkordato komiserinin nitelikleri ile alacaklı sayısı, alacak miktarı ve alacakların çeşitliliği dikkate alınarak alacaklılar kurulunun zorunlu olarak oluşturulacağı haller ve alacaklılar kuruluna dair diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180602-2.htm

 

 

../…

 

 

 

                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

Mevzuat:

Konkordato Gider Avansı Tarifesi

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

2 Haziran 2018 Tarihli ve 30439 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180604.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180604.htm

Özet:

Bu Tarife ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu gereğince konkordato talep edilirken mahkeme veznesine yatırılacak olan avansın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180602-5.htm

 

 

 

../…

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Konkordato Gider Avansı Tarifesi

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

2 Haziran 2018 Tarihli ve 30439 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180604.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180604.htm

Özet:

Bu Tarife ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu gereğince konkordato talep edilirken mahkeme veznesine yatırılacak olan avansın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180602-5.htm

 

 

 

 

 

../…

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

3 Haziran 2018 Tarihli ve 30440 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180604.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180604.htm

Özet:

Bu Yönetmelik ile seyahat acentası kuruluşunu gerçekleştiren her işletmenin üye olmak zorunda olduğu, kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütü Türkiye Seyahat Acentaları Birliğidir, kısaca TÜRSAB’ın görev, faaliyet ve teşkilat yapısını düzenlemek, seyahat acentalarının mesleki gelişimi ile mesleki etik ve dayanışmasını korumak üzere gerekli önlemleri almak, Birlik ve üyelerinin Bakanlık ve turizm sektörünün kurum ve kuruluşları ile olan ilişkilerini düzenlemektir.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180603-7.htm

 

[Devamını oku...]

31
31
29

Mevzuat:

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

29 Mayıs 2018 Tarihli ve 30435 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180529.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180529.htm

Özet:

Bu tebliğ ile ilgili tebliğde yer alan bazı lafzi değişiklikler, tüzel kişilikler adına kayıtlı otomobillerde süre uygulaması ve sair hususlar düzenlenmektedir.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180529-21.htm

 

 

../…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 inci Maddesine Göre Basın İlan Kurumu Resmî İlan Portalında (www.ilan.gov.tr) Yayımlanacak Resmî İlânlar Hakkında 25/05/2018 Tarihli ve 209 Sayılı Basın İlân Kurumu Genel Kurul Kararı

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

29 Mayıs 2018 Tarihli ve 30435 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180529.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180529.htm

Özet:

Bu karar ile Basın İlan Kurumu resmi ilan portalında yayınlanacak resmi ilan fiyatı fiili satışı 50 bin adet altındaki gazeteler için belirlenen sütun-santim birim fiyatı olarak belirlenmektedir.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180529-24.pdf

 

 

[Devamını oku...]

29

Mevzuat:

Resmi İlan Fiyatlarının Tespit Edilmesi ile 11/1/2016 Tarihli ve 2016/8430 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

26 Mayıs 2018 Tarihli ve 30432 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180528.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180528.htm

Özet:

Bu kararname ile resmi ilanların nasıl yapılacağına dair şekli şartlar ile tek sütundaki yayım ücreti 12,50 TL, günlük yayım ücreti 50 bin adetten az olmayan gazeteler için 40,00 TL + KDV olarak düzenlenmektedir.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180526-1.pdf

 

 

../…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

26 Mayıs 2018 Tarihli ve 30432 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180528.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180528.htm

Özet:

Bu karar ile SPK araçları ile işlem görmeyen ama SPK kapsamında halka açık sayılan şirketler için Aktif toplamı 15 milyon TL, yıllık net hasılatı 20 Milyon TL, çalışan sayısı 50kişi; Aktif toplamı 30 Milyon TL, yıllık net hasılatı 40Milyon TL çalışan sayış 125 kişi; Aktif toplamı 35 Milyon TL, yıllık net hasılatı 70 milyon TL çalışan sayısı 175 kişi olan şirketlerin bağımsız denetime tabi olacakları düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180526-2.pdf

 

 

 

 

../…

 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Bakanlık Müşaviri, Büyükelçi Ahmet Melih ULUEREN’in Nijerya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Olarak Atanması Hakkında Karar

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

26 Mayıs 2018 Tarihli ve 30432 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180528.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180528.htm

Özet:

Bu karar ileAhmet Melih ULUEREN’in Nijerya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180526-4.pdf

 

 

 

 

 

../…

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

26 Mayıs 2018 Tarihli ve 30432 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180528.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180528.htm

Özet:

Bu Tebliğ ile Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180526-10.htm

 

 

 

 

../…

 

 

Mevzuat:

Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 4)

 Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

26 Mayıs 2018 Tarihli ve 30432 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180528.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180528.htm

Özet:

Bu Tebliğler ile KDV iadelerine ilişkin hususlar düzenlenmektedir.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180526-11.htm

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180526-12.htm

 

 

 

                                                      ../…

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

26 Mayıs 2018 Tarihli ve 30432 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180526M1.htm

Özet:

Bu Tebliğ ile 7143 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereği Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ile belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait alacakların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar düzenlenmektedir.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180526M1-1.htm

[Devamını oku...]

28
23
22
22
22
21
Mevzuat: Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ...

[Devamını oku...]

21
11

Mevzuat:

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

11 Mayıs 2018 Tarihli ve 30418 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180511.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180511.htm

Özet:Bu yönetmelik ile,

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği tanımlar maddesinde bazı değişiklikler,

·   OSB kurulması için yer talebinin nasıl olması gerektiğine dair usul,

·  OSB yer seçimi kesinleştirilen alandaki büyükşehir belediyesi, il belediyesi, ilçe belediyesi, belde belediyesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa göre kurulan sanayi odası, yoksa ticaret ve sanayi odası, o da yoksa ticaret odası, il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı ile alanın hiçbir belediye sınırı içinde olmaması hâlinde il belediyesi, ilçe belediyeleri ile bu ilçelerdeki odalar, Valilik uygun görüşüne istinaden OSB kuruluşunda yer alabileceği,  OSB kuruluşuna katılan kurum ve kuruluşların temsilcileri ve Vali tarafından imzalanmış kuruluş protokolünün Bakanlıkça onaylanması ve sicile kaydı ile OSB tüzel kişilik kazanacağı,

·  Tüzel kişilik kazandıktan sonra hangi sürelerde ve hangi usulde kamulaştırma yapılacağı,

·  Müteşebbis heyetin kuruluşunun nasıl olacağı,

·  OSB kuruluşunda yer alan mesleki kuruluşlar ve teşekküllerin müteşebbis heyette yer alacak temsilcilerinin sanayi sicil belgesi sahibi olması zorunlu olduğu ancak oda meclis başkanı ve yardımcıları ile oda yönetim kurulu üyelerinin müteşebbis heyette yer almaları halinde sanayi sicil belgesi aranmayacağı,

·  Olağan genel kurul,

·  OSB’lerde teşkilatlanma,

·  Katılma ve kredi iştirak payları, kredi talepleri ve geri ödeme,

·  OSBÜK nezdinde temsil ve sair bazı hususlar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180511-2.htm

[Devamını oku...]

02

Mevzuat:

Başbakan Yardımcılığı ile Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

29 Mart 2018 Tarihli ve 30375 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180329.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180329.htm

Özet:

Bu kararlar ile Hazine Müsteşarlığı Hazine Başkontrolörlüklerine Hazine Kontrolörleri Abdullah ÖZTÜRK, Mehmet YENER, Yalçın AY ve Neslihan YIKILMAZ’ın atanmaları, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet DUYAR’ın atanması,Dış İşleri Bakanlığı Uluslararası Hukuk İçtihatları Genel Müdür Yardımcılığına, Yeşim KEBAPCIOĞLU’nun atanması Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine Mustafa YAŞAR’ın atanması ve sair atamalar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180329-17.htm

 

 

 

../…

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin ve Gıda Bileşenlerinin Üretiminde Kullanılan Ekstraksiyon Çözücüleri Tebliği (Tebliğ No: 2013/45)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/11)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

29 Mart 2018 Tarihli ve 30375 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180329.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180329.htm

Özet:

Bu tebliğ ile Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin ve Gıda Bileşenlerinin Üretiminde Kullanılan Ekstraksyion Çözücüleri Tebliği’nin Ek-1’inde yer alan ““Kullanım koşulları belirlenmiş ekstraksiyon çözücüleri” adlı 2 nci bölümünün değiştirilmesi düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180329-9.htm

 

 

 

 

[Devamını oku...]

19

Mevzuat:

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/3)

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2018/4)

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/5)

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/6)

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/7)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

15 Mart 2018 Tarihli ve 30361 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180315M1.htm

Özet:

Bu Tebliğler ile Dozer Operatörü, ekskavatör operatörü, Greyder Operatörü,Seramik Karo Kaplamacısı, Telekomünikasyon Operasyon ve İşletim Elemanı ve Telekomünikasyon Şebeke Kurulum ve Planlamasına ,Telekomünikasyon Operasyon ve İşletim Sorumlusu, Telekomünikasyon Operasyon ve İşletim Uzmanı, Kimyasal Cevher Zenginleştirme Operatörü ve Mekanik (Fiziksel) Cevher Zenginleştirme Operatörü, Boya Dolum Operatörü, Boya Renk Ayar Elemanı, Ahşap İskeletçi, Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı mesleklerine ilişkin standartların değiştirilmesi, konulması ve kaldırılması hususları düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180315M1-1.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180315M1-2.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180315M1-3.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180315M1-4.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180315M1-5.htm

 

 

 

Mevzuat:

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

16 Mart 2018 Tarihli ve 30362 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180316.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180316.htm

 

Özet:

 Bu Tebliğ ile Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15)’nin ekinde yer alan sınıflandırma (KN kodu) kararlarından “1901.90.99” KN kodunu içeren sınıflandırma kararları yürürlükten kaldırılması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180316-19.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

../…

Mevzuat:

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mustafa ÇUFALI’nın Atanması Hakkında Karar (No: 2018/2)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

16 Mart 2018 Tarihli ve 30362 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180316.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180316.htm

 

Özet:

 Bu karar ile Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa ÇUFALI atanması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180316-13.htm

 

 

 

[Devamını oku...]

13
26
23
21

Mevzuat:

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

21 Şubat 2018Tarihli ve 30339 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180221.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180221.htm

Özet:

Bu Yönetmelik ileElektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinin 69 uncu maddesinin ikinci fıkrası" Bina içi telefon tesisleri PTT' ce hazırlanan ve onaylanan " Bina içi Telefon Tesisatı (Ankastre) Şartnamesi" ne uygun olmalıdır.” ifadesi“Bina içi elektronik haberleşme tesislerinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan ve yayımlanan güncel Bina İçi Elektronik Haberleşme Tesisatı Teknik Şartnamesine uygun olması zorunludur.”olarak değiştirilmesi düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180221-1.htm

 

 

 

 

[Devamını oku...]

20

Mevzuat:

Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

17 Şubat 2018 Tarihli ve 30335 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180217.htm

Özet:

Bu yönetmelik ile Kamu İhale Kanununda yer alan yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi işbirliği uygulamalarını içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak usul ve esaslar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180217-2.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

../…

Mevzuat:

Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

17 Şubat 2018 Tarihli ve 30335 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180217.htm

Özet:

Bu yönetmelik ile Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte yer alan biyodizel kullanımları akaryakıt olarak değiştirilmesi düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180217-4.htm

 

 

 

 

 

 

../…

 

 

 

Mevzuat:

Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

17 Şubat 2018 Tarihli ve 30335 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180217.htm

Özet:

Bu Tebliğ ile 2014 tarihli Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)’nin 39 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmesi düzenlenmektedir.

“(3) 6183 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrası doğrultusunda, amme alacağının geri verilmesinde gümrük idaresince öncelikle yükümlünün Bakanlığa bağlı tahsil dairelerine olan muaccel borçlarına mahsup yapılır, mahsup sonrası kalan bir tutar bulunması halinde ise bu tutar, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine olan muaccel borçlarına mahsup edilir.

(4) Yükümlü tarafından borç durumunu gösteren belge talebinde bulunulması halinde bu talep, belge talebinin yapıldığı gümrük idaresince karşılanır.”.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180217-6.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/3)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

17 Şubat 2018 Tarihli ve 30335 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180217.htm

Özet:

Bu tebliğ ile Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de çalışma grupları, sekretarya ve yapılacak harcamalara ilişkin bazı hususlarda değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180217-7.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

../…

Mevzuat:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/05/2015 Tarihli ve 5605-2 Sayılı Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

17 Şubat 2018 Tarihli ve 30335 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180217.htm

Özet:

Bu karar, Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararının Değiştirilmesi Hakkında Kurul Kararı olup bu karar ile söz konusu kararın 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesine “işleme (biodizel)” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve işleme (atık)” ibaresi eklenmiş ve aynı kararın EK-1’inde yer alan Ulusal Marker Talep Formunun değiştirilmesi düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180217-8.pdf

 

[Devamını oku...]

16

Mevzuat:

Yerleşim Alanı İçerisinde Kalan Sanayi Siteleri İle Sanayiİşletmelerinin Dönüşüm Ve Gelişim ProjelerininKredilendirilmesi Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

15 Şubat 2018 Tarihli ve 30333 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180215.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180215.htm

Özet:

Bu Yönetmelik ileyerleşim alanları içinde kalmış sanayi sitelerinin planlı sanayi alanlarına taşınması için sanayi sitesi yapı kooperatifleri, il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri veya belediyelerce yapılacak sanayi sitelerinin altyapı ve üstyapı yatırımlarının tamamına kadar olan kısmı ile idari ve sosyal tesis binaları, arsa bedelleri, mülkiyetin edinilmesi masrafları, mimarlık ve mühendislik hizmetleri, taşınma masrafları dâhil kredi ile desteklenmesine, planlı sanayi alanları dışında faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin planlı sanayi alanlarına taşınmasına yönelik taşınma masraflarının kredi ile desteklenmesine ve kredi işlemlerinin Bakanlıkça denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlenmektir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180215-5.htm

 

 

 

 

../…

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

15 Şubat 2018 Tarihli ve 30333 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180215.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180215.htm

Özet:

Bu tebliğ ile “İndirimli Vergi Uygulamaları ve Müteselsil Sorumluluk” Başlıklı Bölümünde bazı değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180215-8.htm

 

 

 

 

 

 

[Devamını oku...]

15

Mevzuat:

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

14 Şubat 2018 Tarihli ve 30332 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180214.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180214.htm

Özet:

Bu Yönetmelik ile gümrüksüz satış mağazalarında çıkışa yönelik mağazalarla sınırlı olarak, bu yerdeki tek işletmeci ile işletme sözleşmesi bulunan ve mağaza açma yeterlilik şartlarını taşıyan firmalara alkollü içki, tütün ve tütün mamulleri dışında eşya satışı yapmak üzere mağaza açma izni verilebileceği ifadesi düzenlenmektedir. bununla birlikte mağaza açma şartları ve faaliyetteki mağaza ve depolara karşı bazı değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180214-7.htm

 

 

 

[Devamını oku...]

14

Mevzuat Bülteni

[Devamını oku...]

07

Mevzuat:

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde DeğişiklikYapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

6 Şubat 2018 Tarihli ve 30324 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180206.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180206.htm

Özet:

Bu yönetmelik ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 57 nci maddesinde yer alan projelerin idare tarafından incelenmesini öngören hüküm, bu incelemenin idarelerin en az 1 yıl deneyimi haiz teknik personeli tarafından yapılması şeklinde değiştirilmesini düzenlemektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180206-1.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

../…

 

Mevzuat:

Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

6 Şubat 2018 Tarihli ve 30324 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180206.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180206.htm

Özet:

Bu yönetmelik ilePan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte bazı hususlar değiştirilmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180206-2.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

../…

Mevzuat:

Kamu İhale Genel Tebliğinde DeğişiklikYapılmasına Dair Tebliğ

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

6 Şubat 2018 Tarihli ve 30324 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180206.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180206.htm

Özet:

Bu tebliğ ile Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan ihaleye girenlerin vergi borçlarının tespitine ilişkin bazı hükümlerde değişiklikler, personel çalıştırılmasına ilişkin ihale esaslarında değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180206-5.htm

 

 

 

 

../…

 

 

 

 

 

Mevzuat:

e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı (2018-2020) ile İlgili 31/01/2018 Tarihli ve 2018/1 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

6 Şubat 2018 Tarihli ve 30324 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180206.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180206.htm

Özet:

Bu karar ile Ekonomi Bakanlığınca hazırlanan ekli “e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı (2018-2020)”nın kabulüne, karar verilmesi düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180206-6.pdf

 

 

 

 

../…

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/02/2018 Tarihli ve 7667 Sayılı Kararı

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

6 Şubat 2018 Tarihli ve 30324 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180206.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180206.htm

Özet:

Bu kurul kararı ile Yenilenebilir enerji kaynaklarının belgelendirilmesi ve desteklenmesine ilişkin yönetmelik hükümleri kapsamında farklı tesis tipleri için uygulanmak üzere Kurul Kararı ile belirlenmiş olan tolerans katsayısı tablosu güncellenmesi düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180206-7.pdf

[Devamını oku...]

05

Mevzuat:

Diş Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

3 Şubat 2018 Tarihli ve 30321 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180203.htm

Özet:

Bu karar diş fırçaları ithalatında yürütülen korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180203-1.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

../…


Mevzuat:

3212 Sayılı Kanun Kapsamında 2018 Yılında Anlaşma Akdedilmeksizin Verilebilecek Mal veya Hizmetlerin Parasal Limiti ile Cinsinin Belirlenmesi Hakkında Karar

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

3 Şubat 2018 Tarihli ve 30321 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180203.htm

Özet:

Bu karar ile 2018 yılında anlaşma akdedilmeksizin dost veya müttefik devletlere ve bu devletlerde bulunan kamu veya özel nitelikteki kurum veya kuruluşlara mal veya hizmetin hibesi, mübadelesi veya yardım olarak verilmesinde uygulanacak parasal limit ve 1 inci madde kapsamında anlaşma akdedilmeksizin protokolle verilebilecek mal ve hizmetlerin cinsi belirlenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180203-2.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

../…

 

Mevzuat:

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

3 Şubat 2018 Tarihli ve 30321 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180203.htm

Özet:

Bu karar ile 2007 tarihli Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar’da “denizaltı karayolları tünellerine” ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180203-12.pdf

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

../…

 

Mevzuat:

Savunma Sanayii Müsteşarlığında Açık Bulunan Müsteşar Yardımcılığına Prof. Dr. Faruk YİĞİT’in Atanması Hakkında Karar (No: 2018/1)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

3 Şubat 2018 Tarihli ve 30321 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180203.htm

Özet:

Bu karar, Savunma Sanayii Müsteşarlığında açık bulunan Müsteşar Yardımcılığına Prof. Dr. Faruk YİĞİT’inatanmasına ilişkindir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180203-3.htm

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

../…

 

 

 

Mevzuat:

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 18)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 28)

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 20)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 29)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

3 Şubat 2018 Tarihli ve 30321 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180203.htm

Özet:

Bu tebliğler ile Gümrük Genel Tebliğlerinde Seri No: 18 ve Seri No:20’nin yürürlükten kaldırılması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180203-5.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180203-6.htm

 

 

[Devamını oku...]

18

Mevzuat:

Elektrik Piyasası Dengeleme Ve Uzlaştırma YönetmeliğindeDeğişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

18 Ocak 2018 Tarihli ve 30305 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180118.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180118.htm

Özet:

Bu yönetmelik ile Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamındaki çeşitlihükümler değiştirilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180118-4.htm

 

 

 

../…

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/12/2017 Tarihli ve 7524 Sayılı Kararı

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

18 Ocak 2018 Tarihli ve 30305 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180118.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180118.htm

Özet:

Bu karar ile;Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin yönetmelik uyarınca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurum tarafından gücü azami 10 kW (10 kW dahil) tip proje hazırlanması uygun görülen, kendi tüketim tesisinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücüne kadar üretimi ve tüketimi aynı noktadan bağlı, çatı ve cephe uygulamalı, güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için başvuru ve ihtiyaç fazlası enerjinin değerlendirilmesine ve bu başvurulara istinaden sunulacak bilgi ve belgeler ile düzenlenecek Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu formatına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180118-9.pdf

 

[Devamını oku...]

17

Mevzuat:

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/1)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

16 Ocak 2018 Tarihli ve 30303 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180116.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180116.htm

Özet:

Bu yönetmelik ile Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde ihalede yer alması gereken malzeme vb. hususları düzenleyen maddelerde bazı değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180116-7.htm

[Devamını oku...]

17
Mevzuat: Bağcılık Sektörü ve Üzüm Üreticilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınacak Tedbirlerin Tespit Edilmesi Maksadıyla Kurulan M...

[Devamını oku...]

09

Mevzuat:

Karayolu Taşıma Yönetmeliği

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

08 Ocak 2018 Tarihli ve 30295 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180108.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180108.htm

Özet:

Bu Yönetmelik ile, karayolu taşımacılık faaliyetlerini ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek; taşımacılık faaliyetlerinde düzeni ve güvenliği sağlamak; taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, dağıtım işletmeciliği, terminal işletmeciliği ve benzeri taşımacılık faaliyetleri için mali yeterlilik, mesleki yeterlilik, mesleki saygınlık ilkelerine uygun olarak pazara giriş şartları ile bu faaliyetlerde bulunanların, gönderenlerin, yolcuların, çalışanların haklarını, sorumluluklarını, yükümlülüklerini tespit etmek; taşımacılık faaliyetlerinde istihdam edilenler ile taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan taşıt, araç, gereç, yapı, tesis ve benzerlerinin niteliklerini belirlemek; karayolu taşımalarının diğer taşıma sistemleriyle birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini, denetimini ve mevcut imkânların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlaması düzenlenmektedir. Bu yönetmeliğe göre yetki belgesi almak isteyen firmaların ticaret odası veya ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olma şartı arandığı ve yetki belgesi almak için bu odalardan kayıtlı olduğunu gösterir belge alınması düzenlenmektedir. Ayrıca bu yönetmeliğin 74 üncü maddesine göre Bakanlığın kamu kurum/kuruluşları, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamına giren Birlik/Odalar arasında düzenlenecek protokol/sözleşme ile yapıp, bu protokole dayanarak ve teknik ve idari kapasite, teşkilat imkânları, hizmetin hızlı/etkin/yaygın olarak üretilmesi ilkelerini gözeterek yetki devri yapabileceği düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180108-1.htm

[Devamını oku...]

27

Mevzuat:

Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

23 Aralık 2017 Tarihli ve 30279 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171225.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171225.htm

Özet:

Bu Yönetmelik ile binalar ve yerleşmelerin doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanarak çevreye olan olumsuz etkilerini azaltmak için değerlendirme ve belgelendirme sistemlerinin oluşturulmasına, değerlendirme ve belgelendirme sürecinde rol alacakların görev, nitelik ve sorumluluklarının belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171223-3.htm

 

 

 

../…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

23 Aralık 2017 Tarihli ve 30279 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171225.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171225.htm

Özet:

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yurtiçi başka kuruluş ATM’si vasıtası ile gerçekleştirilen işlemlerden alınabilecek ücret, diğer kuruluşa işlem karşılığı ödenen tutar ile bu tutarın azami yüzde onbeşine kadar belirlenebilecek tutar toplamını aşmayacak şekilde, finansal tüketici ile ilgili kuruluş arasında düzenlenen sözleşme çerçevesinde belirlenir veya işlem anında finansal tüketicinin onayı alınarak tahsil edilebilir. Diğer kuruluşa işlem karşılığı ödenen tutarda Kurulun uygun görüşü alınarak değişiklik yapılabilir.”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171223-5.htm

 

 

 

 

 

../…

 

Mevzuat:

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

23 Aralık 2017 Tarihli ve 30279 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171225.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171225.htm

Özet:

Bu yönetmelik ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin, işyeri dosyalarının işlemden kaldırılması başlıklı 34 üncü maddesinin yürürlükten kaldırılması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171223-6.htm

 

 

 

../…

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

Mevzuat:

5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

23 Aralık 2017 Tarihli ve 30279 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171225.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171225.htm

Özet:

Bu tebliğ ile 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171223-9.htm

 

 

 

 

 

../…

 

 

 

Mevzuat:

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 9)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

23 Aralık 2017 Tarihli ve 30279 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171225.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171225.htm

Özet:

Bu tebliğ İhtiyati haciz işlemlerinde son ödeme günü, Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları, madenlerde devir işlemlerine ilişkin hususlarda bazı değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171223-10.htm

 

../…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 14)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

23 Aralık 2017 Tarihli ve 30279 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171225.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171225.htm

Özet:

Bu tebliğ ile Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatiflerde ortak dışı işlemlerin vergilendirilmesi ve kooperatiflerle ilgili bazı vergilendirme konularında, banka ve paranın fon hesabında tutulmasına ilişkin istisna hükümlerinde değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171223-11.htm

 

 

../…

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

23 Aralık 2017 Tarihli ve 30279 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171225.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171225.htm

Özet:

Bu tebliğ ile 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun yeniden düzenlenen mülga mükerrer 121 inci maddesinde yer alan vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171223-12.htm

 

../…

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

KHK/695  Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

24 Aralık 2017 Tarihli ve 30280 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171225.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171225.htm

Özet:

Bu KHK ile Kamu personeline ilişkin tedbirler, İade hükümleri, Rütbesi alınan emekli Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Kurum ve kuruluşlara ilişkin tedbirler, Yurtdışında öğrenim görenler ilişkin tedbirler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171224-20.htm

../…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

KHK/696   Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

24 Aralık 2017 Tarihli ve 30280 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171225.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171225.htm

Özet:

Bu KHK ile Askerlik Kanunu, Türkiye Vakıflar Bankası Kanunu, Devlet Memurları Kanunun geçici personel ile ilgili hükümlerinde, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT A.Ş.) kurulmasına ilişkin, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun “Cazibe Merkezleri Programı” hükümlerinde, TTK’daohal kapsamında atanan kayyumların yükümlülüklerinde, vs. bazı kanun ve düzenlemelerde değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171224-21.pdf

 

 

../…

 

 

 

Mevzuat:

Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

24 Aralık 2017 Tarihli ve 30280 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171225.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171225.htm

Özet:

Bu yönetmelik ile tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmesi düzenlenmektedir.

“Ancak, 4/1/2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinde tanımlanan ekmeğe ilişkin tarifenin belirlenmesi aşamasında yönetim kurulu; onbeş gün içinde Ticaret İl Müdürü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili belediyenin temsilcilerinden oluşan heyetin değerlendirmesini alır. Heyetin değerlendirmesi ve ilgili meslek komitesinin görüşü de dikkate alınarak yönetim kurulunca oluşturulan ekmek tarifesine ilişkin teklif, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının görüşünün alınmasından sonra yapılacak ilk toplantıda meclisin onayına sunulur.”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171224-13.htm

 

 

../…

 

 

 

 

Mevzuat:

Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

24 Aralık 2017 Tarihli ve 30280 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171225.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171225.htm

Özet:

Bu yönetmelik ile Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmeliğin Ekmek Fiyatlarının belirlenmesine ilişkin 5 inci maddede aşağıda yer alan değişiklikliğin yapılması düzenlenmektedir;

“Ancak, 4/1/2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde tanımı yapılan ekmeğin fiyatına ilişkin tarifeler, sırasıyla, ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü, ticaret ve sanayi veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyonun değerlendirmesinin, ilgili federasyonun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının görüşünün alınmasından sonra Birlik tarafından onaylanır.”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171224-14.htm

 

 

[Devamını oku...]

27

Mevzuat:

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

26 Aralık 2017 Tarihli ve 30282 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171226.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171226.htm

Özet:

Bu karar ile bazı asit ve deterjanların tabloda gösterilen oran ve miktarlarınca kontenjan açılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171226-5.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Devamını oku...]

22

Mevzuat:

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2017/28)

 Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2017/29)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

20 Aralık 2017 Tarihli ve 30276 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171220M1.htm

Özet:

Bu tebliğler ile Kurumsal İletişim Uzmanı, Tesis Yöneticisi, Dökümcü, Mıhlayıcı, Modelci (Kuyumculuk), Obje İmalatçısı, Sadekar, Seri Üretim Elemanı,  Yüzey İşlemcisi ve Telekomünikasyon Bakım Onarım Elemanı, Telekomünikasyon Bakım Onarım Elemanı,  Telekomünikasyon Bakım Onarım Sorumlusu, Telekomünikasyon Elektronik Kart Üretim, Montaj ve Test Elemanı,  Telekomünikasyon Elektronik Kart Üretim, Montaj ve Test Elemanı, Telekomünikasyon Elektronik Kart Üretim, Montaj ve Test Sorumlusu, Telekomünikasyon Enerji Sistemleri Elemanı,  Telekomünikasyon Enerji Sistemleri Sorumlusu, Telekomünikasyon Yer İstasyonu Tesis ve İşletme Elemanı, Telekomünikasyon Yer İstasyonu Tesis ve İşletme Elemanı, Telekomünikasyon Yer İstasyonu Tesis ve İşletme Sorumlusu,  Telekomünikasyon Yer İstasyonu Tesis ve İşletme Uzmanı mesleki standartlarının yürürlüğe konulması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171220M1-1.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171220M1-2.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  ../…

Mevzuat:

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

21 Aralık 2017 Tarihli ve 30277 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171221.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171221.htm

Özet:

Bu yönetmelik ile Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin bu işletmelerde çalıştırılacak personellere ilişkin düzenleme gerçekleştiren 10 uncu maddesinde aşağıdaki değişiklik düzenlenmektedir:

“a) Çalıştırılması zorunlu personelden meslek odası bulunan meslek mensupları için meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belge, meslek odası bulunmayan meslek mensupları için gıda işletmecisi ile yapacağı sözleşme, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan meslek mensupları için kurum amiri tarafından imzalı görevlendirme yazısı aranır.”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171221-4.htm

 

 

../…

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

Hava Aromatize Edici Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Maddelerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedi, Çocuk Bezi ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

21 Aralık 2017 Tarihli ve 30277 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171221.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171221.htm

Özet:

Bu tebliğler ile yukarıda yazılı olan tebliğlerin yürürlükten kaldırılması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171221-9.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171221-10.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171221-11.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171221-12.htm

 

../…

 

 

 

 

Mevzuat:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 488)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 489)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

21 Aralık 2017 Tarihli ve 30277 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171221.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171221.htm

Özet:

Bu tebliğler ile Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihleri, ÖKC kullanmak zorunda olan mükelleflerin POS cihazı kullanım hükümleri ve bazı diğer hükümlerde değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171221-14.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171221-15.htm

 

 

../…

 

Mevzuat:

4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun)’nun 9 uncu Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

21 Aralık 2017 Tarihli ve 30277 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171221.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171221.htm

Özet:

Bu tebliğler ile yukarıda yazılı tebliğlerde yer alan para cezalarının %14,47 oranında artırılarak 2018 yılında uygulanması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171221-16.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171221-17.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171221-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171221-19.htm

[Devamını oku...]

21

Mevzuat:

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

20 Aralık 2017 Tarihli ve 30276 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171220.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171220.htm

Özet:

Bu kanun ile Gelir Vergisi Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklikler düzenlenmektedir. ayrıca bu kanun ile 5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanuna geçici madde eklenerek, Türk-Optisyen Gözlükçüler Birliğinin ilk genel kurulu ve yönetim kurulu ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171220-1.pdf

 

../…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

20 Aralık 2017 Tarihli ve 30276 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171220.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171220.htm

Özet:

Bu yönetmelik ile  Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi düzenlenmektedir.

“MADDE 3 – Bu Yönetmelik; uzunluk, alan, hacim, ağırlık ölçüleri, tartı aletleri, areometreler, hububat muayene aletleri, elektrik, su ve gaz sayaçları, su haricindeki sıvıların ölçüm sistemleri, su satış pompaları, taksimetreler, naklimetreler, akım ve gerilim ölçü transformatörleri, egzoz gazı emisyon ölçme cihazları, takograf cihazları,  motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış doğal gaz sayaçları, sıvıların veya gazların kütlesel ölçümünü yapan sistemler ile demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlarının ilk, periyodik ve stok muayeneleri sonunda damgalanan veya damga yerine belge verilenler ile elektrik, su ve gaz sayaçları tamir ve ayar istasyonlarının ilk ve periyodik muayenelerinden alınacak ücretleri kapsar.

Birinci fıkrada belirtilen ölçü ve ölçü aletlerinden aşağıda verilen ücretler alınır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171220-3.htm

 

 

../…

 

Mevzuat:

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

20 Aralık 2017 Tarihli ve 30276 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171220.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171220.htm

Özet:

Bu yönetmelik ile atık akaryakıt üretimi ile ilgili bazı maddelerde değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171220-7.htm

 

 

 

 

../…

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

20 Aralık 2017 Tarihli ve 30276 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171220.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171220.htm

Özet:

Bu yönetmelik ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde gelir paylarına ilişkin hükümlerinde değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171220-8.htm

[Devamını oku...]

15

Mevzuat:

 Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

15 Aralık 2017 Tarihlive 30271 SayılıResmîGazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171215.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171215.htm

Özet:

Buyönetmelik ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin kaynak türü, sağlayıcının verdiği güvenlik şartları vb. hususlarda bazı değişiklikler düzenlenmektedir

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171215-1.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

15 Aralık 2017 Tarihlive 30271 SayılıResmîGazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171215.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171215.htm

Özet:

Bu tebliğ ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin Görevli tedarik şirketinin perakende satış tarife dönemi için enerji tedarik maliyetini düzenleyen 17 nci maddesinde bazı değişiklikler düzenlenmektedir.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171215-8.htm

 

 

 

 

 

 

[Devamını oku...]

13

Mevzuat:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları Üyeliklerine Yapılan Seçime Dair Karar

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

12 Aralık 2017 Tarihli ve 30268 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171212.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171212.htm

Özet:

Bu kararda Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları Üyeliklerine Yapılan Seçimleri ve komisyon üyelerinde bazı değişiklikler yer almaktadır.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171212-1.pdf

 

../…

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

12 Aralık 2017 Tarihli ve 30268 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171212.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171212.htm

Özet:

Bu Yönetmelik ile Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12/A maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmesi düzenlenmektedir.

“(2) Tüketicilere, binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde ve taşıt teminatlı kredilerde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranı taşıtın nihai fatura değeri yüz bin Türk Lirası ve altında olanlar için yüzde yetmişi aşamaz. Bu oran, nihai fatura değeri yüz bin Türk Lirasını aşan binek araçlarda, bedelin yüz bin Türk Lirasına kadar olan kısmı için yüzde yetmiş, yüz bin Türk Lirasının üstünde olan kısım için yüzde elli olarak uygulanır. İkinci el binek araçlarda taşıtın değerinin tespitinde kasko değeri esas alınır.”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171212-4.htm

 

../…

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

12 Aralık 2017 Tarihli ve 30268 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171212.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171212.htm

Özet:

Bu Yönetmelik Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11/A maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tüketicilere, binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde ve taşıt teminatlı kredilerde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranı taşıtın nihai fatura değeri yüz bin Türk Lirası ve altında olanlar için yüzde yetmişi aşamaz. Bu oran, nihai fatura değeri yüz bin Türk Lirasını aşan binek araçlarda, bedelin yüz bin Türk Lirasına kadar olan kısmı için yüzde yetmiş, yüz bin Türk Lirasının üstünde olan kısım için yüzde elli olarak uygulanır. İkinci el binek araçlarda taşıtın değerinin tespitinde kasko değeri esas alınır.”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171212-5.htm

 

[Devamını oku...]

07

RESMİ GAZETE

[Devamını oku...]

06

RESMİ GAZETE

[Devamını oku...]

06

RESMİ GAZETE MEVZUAT BÜLTENİ


 

 

Mevzuat:

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

2 Aralık 2017 Tarihli ve 30258 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171204.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171204.htm

Özet:

Bu karar ile gümrük tarife pozisyonlarında bazı değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171202-8.pdf
 

../… 

Mevzuat:

Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliği

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

2 Aralık 2017 Tarihli ve 30258 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171204.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171204.htm


Özet:

Bu Yönetmelik ile dağıtım lisansı sahibi şirketlerin faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve lisansları kapsamında izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171202-2.htm
 

../… 

Mevzuat:

Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Tebliği

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

2 Aralık 2017 Tarihli ve 30258 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171204.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171204.htm

Özet:

Bu Tebliğ ile Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında sera gazı emisyon raporlarının doğrulanması ve bu işlemleri yapacak doğrulayıcı kuruluşların niteliklerine ve akreditasyon işlemlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171202-4.htm

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


 


 


 


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


 


 

 


 


 


 


 


 

 

[Devamını oku...]

01

 

Mevzuat:

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

 

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

30 Kasım 2017 Tarihli ve 30256 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171130M1.htm

Özet:

Bu karar ile Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın yürürlüğe konulması düzenlenmektedir.

 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171130M1-9.pdf

 

../…

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

1 Aralık 2017 Tarihli ve 30257 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171201.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171201.htm

Özet:

Bu tebliğ ile İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/8)’de yapılan değişiklikler düzenlenmektedir.

 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171201-3.htm

 

../…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/23)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

1 Aralık 2017 Tarihli ve 30257 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171201.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171201.htm

Özet:

Bu tebliğ ile Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/2)’ndeyapılan değişiklikler düzenlenmektedir.

 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171201-4.htm

 

../…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

 Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 13)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

1 Aralık 2017 Tarihli ve 30257 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171201.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171201.htm

Özet:

Bu tebliğ ile3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin “5.5.4. Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları” başlıklı bölümünün birinci paragrafından sonra gelmek üzere yapılan değişiklikler düzenlenmektedir.

 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171201-5.htm

 

../…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliğinde (II-5.2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-5.2.a)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

1 Aralık 2017 Tarihli ve 30257 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171201.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171201.htm

Özet:

Bu tebliğ ileSermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliğinde yapılan değişiklikler düzenlenmektedir.

 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171201-6.htm

[Devamını oku...]

30
30
29

Mevzuat:

Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

25 Kasım 2017 Tarihli ve 30251 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171127.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171127.htm

 

Özet:

Bu karar ile;

·      Büyükelçi, Bakanlık Müşaviri olan Ali DAVUTOĞLU’nun Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atanması,

·      Macaristan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olan Şakir FAKILI’nın Merkeze atanması,

·      Büyükelçi, Bakanlık Özel Müşaviri olan Ahmet Akif OKTAY’ın Macaristan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atanması,

·      Kore Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olan Arslan Hakan OKÇAL’ın Merkeze atanması,

·      Büyükelçi, Genel Müdür olan Dursun Ersin ERÇİN’in Kore Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atanması,

·      Mata Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olan Reha KESKİNTEPE’nin Merkeze atanması,

·      Malezya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olan Başak TÜRKOĞLU’nun Malta Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atanması,

·      Elçi, Genel Müdür Yardımcısı olan Fatma Ceren YAZGAN’ın Gürcistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atanması,

·      Şili Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olan Naciye Gökçen KAYA’nın Merkeze atanması,

·       Kırgızistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olan Metin KILIÇ’ın Merkeze atanması,

·      Elçi, Genel Müdür Yardımcısı olan Cengiz Kamil FIRAT’ın Kırgızistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atanması,

·      Senegal Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olan Nilgün ERDEM ARI’nın Merkeze atanması,

·      Büyükelçi, Bakanlık Müşaviri olan Nihat CİVANER’inSenegal Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atanması,

·      Kenya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olan Deniz EKE’nin Merkeze atanması,

·      Elçi, Genel Müdür Yardımcısı olan Ahmet Cemil MİROĞLU’nun Kenya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atanması,

·      Gabon Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olan Nurdan BAYRAKTAR GOLDER’in Merkeze atanması,

·      Büyükelçi, Teftiş Kurulu Üyesi olan Fevzi SüphanERKULA’nın Gabon Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atanması,

·      Bangkok Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı olan Ahmet İdem AKAY’ın Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atanması,

·       Suudi Arabistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olan Yunus DEMİRER’in Merkeze atanması,

·      Büyükelçi, Bakanlık Müşaviri olan Erdoğan KÖK’ün Suudi Arabistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atanması,

·      Arnavutluk Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olan Hidayet BAYRAKTAR’ın Merkeze atanması,

·      Büyükelçi, Bakanlık Müşaviri olan Murat Ahmet YÖRÜK’ün Arnavutluk Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atanması,

·      Merve Safa KAVAKÇI’nın Malezya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atanması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171125-1.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171125-2.pdf

 

../…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

İthalat Tebliği (İthalat: 2017/1)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

25 Kasım 2017 Tarihli ve 30251 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171127.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171127.htm

 

Özet:

31/12/2016 tarihli ve 29935 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat Tebliği (İthalat: 2017/1)’nin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“(1) Ek-7’de belirtilen eşyadan herhangi birini içeren Ek-8/A’da G.T.P. ve tanımları belirtilen eşya ile söz konusu tabloda belirtilen eşyadan herhangi biri ile çalışan Ek-8/B’de G.T.P. ve tanımları belirtilen eşyanın ithalatı yasaktır. Ek-8/A ve Ek-8/B’de yer alan eşyanın ithalatında, ürünün içeriğinde Ek-7’de listelenen maddelerin bulunmadığına dair Ek-8/D’de yer alan ithalatçıya ait taahhütname ithalat işlemleri esnasında gümrük beyannamesine eklenir.”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171125-7.htm

 

                                                                                                                                                                          ../…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret: 2011/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

25 Kasım 2017 Tarihli ve 30251 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171127.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171127.htm

 

Özet:

Bu tebliğ ile “Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ” de bazı değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171125-8.htm

 

../…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin İlişik Çekince ve Beyanlarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

26 Kasım 2017 Tarihli ve 30252 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171127.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171127.htm

 

Özet:

Bu karar ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyeleri (OECD) ülkeler ile vergi konularında karşılıklı idari yardımlaşma sözleşmesinin ilişik çekince ve beyanlarla birlikte onaylanması hakkında karar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171126-12.pdf

                                                                                                                                                                   ../…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

26 Kasım 2017 Tarihli ve 30252 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171127.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171127.htm

 

Özet:

Bu yönetmelik ile özel sektörün dış ticaret, uluslararası yatırım, hizmetler, müteahhitlik, lojistik başta olmak üzere tüm dış ekonomik ilişkilerini yürütmek ve iş dünyasının ihracatı artırma ve iş geliştirme çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla bir platform olarak kurulan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun ve bu Kurula bağlı olarak faaliyet gösteren iş konseylerinin çalışma usul ve esasları düzenlenmektedir.

·      Bu yönetmeliğe göre toplam 35 üyeden oluşan Yönetim Kurulunda dört ana kurucu kuruluş (TOBB, TİM, MÜSİAD ve TMB) başkanlarından oluşan dört asil üye yer almaktadır. 

·      Ayrıca  TOBB ve TİM’in bir önceki yıl gelirlerinden yüzde bir oranında ayrılıp, izleyen yılın Şubat ve Ağustos aylarında ödeyecekleri katkı payları konseylerin gelirleri arasında düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171126-12.pdf

../…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

26 Kasım 2017 Tarihli ve 30252 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171127.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171127.htm

 

Özet:

Bu yönetmelik ile ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında destekleme ve fiyat istikrar fonundan yapılan ödemelere ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171126-7.htm

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

[Devamını oku...]

22
22
17

 

 

Mevzuat:

Başbakanlığa Ait Atama Kararı

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

14 Kasım 2017 Tarihli ve 30240 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171114.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171114.htm

Özet: 

Bu karar ile açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına, Mustafa ÖZYAR’ın atanması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171114-10.htm

 

../…

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/11/2017 Tarihli ve 7428-13 Sayılı Kararı

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

14 Kasım 2017 Tarihli ve 30240 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171114.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171114.htm

Özet: 

Bu karar ile Elektrik piyasasında dağıtım bağlantı bedelleri ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171114-7.pdf

[Devamını oku...]

07

RESMİ GAZETE

[Devamını oku...]

18

 

Mevzuat:

Yeni Kurulan Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Erol PARLAK’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2017/57)

Ege Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Necdet BUDAK’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2017/58)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

17 Ekim 2017 Tarihli ve 30213 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017.htm

Özet: 

Bu karar ile yeni kurulan Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Erol PARLAK’ın atanması, Ege Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Necdet BUDAK’ın atanması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017-19.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017-20.htm

../…

 

 

 

Mevzuat:

Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

17 Ekim 2017 Tarihli ve 30213 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017.htm

Özet: 

Bu yönetmelik ile deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesinde acil durumlarda müdahale ve zararların tazmini esaslarına dair kanunun uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılması düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017-1.htm

 

../...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

17 Ekim 2017 Tarihli ve 30213 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017.htm

Özet: 

Bu yönetmelik ile 26/12/2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına “proje raporunu” ibaresinden sonra gelmek üzere “30 işgünü içerisinde” ibaresinin eklenmesi ve sair değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017-2.htm

 

../…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Kamu İdarelerine Ait Özel Hesaplara İlişkin İşlemlerin Muhasebeleştirilmesine Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

17 Ekim 2017 Tarihli ve 30213 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017.htm

Özet: 

Bu yönetmelik ile yılları merkezi yönetim bütçe kanunu veya diğer kanunlar uyarınca, belirli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ya da projelerin desteklenmesi amacıyla oluşturulan özel hesaplardan yapılan işlemlerin muhasebeleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017-3.htm

 

../…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair Tebliğ (SGM: 2013/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2017/30)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

17 Ekim 2017 Tarihli ve 30213 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017.htm

Özet: 

Bu tebliğ ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesi, izlenmesi ve denetlenmesinde esas alınacak temel kriterler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017-5.htm

../…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2017/14)

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2017/15)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

17 Ekim 2017 Tarihli ve 30213 Sayılı Resmî Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017.htm

Özet: 

Bu tebliğler ile bu tebliğlerin ekinde yer alan epilasyon uzmanı, atık akümülatör geri kazanım işçisi, baharat ve toz karışımlar hazırlama operatörü, kahvaltılık gevrek üretim operatörü, sebze ve meyve konservesi üretim operatörü, sos üretim operatörü, tanıtım elemanı ve tanıtım sorumlusu meslek standartlarının yürürlüğe konulmasını düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171017-6.htm