Haberler


30

Tarım ve Orman Bakanlığının sulama yatırımlarını içeren modern basınçlı bireysel sulama tesisleri ve makine ekipmanlarının üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/48) 07 Aralık 2017 tarih ve 30263 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

 
Yayınlanan tebliğ itibariyle program 01.01.2018 ile 31.12.2020 yıllarını kapsamakta olup, tebliğ ilgili yıllar için bir defalık yayınlanmıştır. Bu yıl için başvurular tebliğ yayınından itibaren 60 gün içerisinde yapılacak ancak 2018, 2019 ve 2020 yılı uygulamalarına ilişkin başvurular yeni bir çağrı beklenmeden 01 Ocak itibariyle kabul edilecek olup başvuru süresi 60 gün olacaktır.
 
Program kapsamında uygun olan yatırım konuları;
a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,
b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,
c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,
ç) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,
d) Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,
e) Tamburlu sulama sistemi kurulması,
f) Güneş enerjili sulama sistemi kurulması.
olarak belirlenmiş olup İlimiz üreticileri ve tüzel kişilikler tarafından başvuru yapılarak, %50 hibeden yararlanabilmek için başvuru ile ilgili bilgi ve belgeler ile İl Müdürlüğümüze başvuru yapılması gerekmektedir.
 
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne güncel veriler ile kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler başvuruda bulunabilecektir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kolektif şirket, limitet şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, ana sözleşmelerinde belirtilen çalışma konularına uygun olması şartı ile tüzel kişilik olarak başvurabilir.
 
Gerçek kişiler ve yukarıda belirtilen şirketler kendilerine ait arazilerde veya yukarıda bahsedilen yatırım konularının (a),(b),(c) ve (ç) bentlerinde belirtilen yatırım konularında en az 3 yıl ve üzeri süreyle (d),(e) ve (f) bentlerinde belirtilen yatırım konularında en az 5 yıl ve üzeri süreyle kiralama yaparak başvuru yapabilirler. Sulama kooperatifleri ve tarımsal kalkınma kooperatifleri de ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin yer alması şartıyla, kendilerine ait arazilerde veya kamu arazilerinden en az 10 yıl ve üzeri kiralama yaparak tüzel kişilik olarak başvuru yapabilirler.
 
Program kapsamında hibeye esas proje bütçelerinde üst limit 1.000.000 TL’dir.
 
Yayınlanacak olan Uygulama Rehberi'nde belirtilecek olan belge ve dokümanlar esas alınarak hazırlanacak olan başvurulardan değerlendirme süreci sonunda uygun bulunan yatırımların, yatırımcı ile hibe sözleşmesi imzalanmasını müteakip proje konusuna göre 60-90 gün içerisinde tamamlanması gerekmektedir.
 
Uygulama hakkında İl / İlçe Müdürlüklerimizden bilgi alınabilecek olup, başvurular için temel kriter olan kayıt sistemlerine kayıtların yapılması/güncellenmesi hususunda üreticilerimizin dikkat etmesi gerekmektedir.
 
Daha geniş bilgi; Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Ek Binasında yer alan Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünden edinilebilir.
 
Üyelerimize duyurulur...
Okunma Sayısı: 222
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017