Haberler


29

İlgi: 23.11.2018 tarih ve 0511/300 sayılı TOBB yazısı. 

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamına giren vergi ve/veya prim borçlusu mükelleflerin Hazine ve Maliye Bakanlığının Tahsilat Genelge Tebliği Seri: A Sıra No: 1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No:10) ve SGK Sigorta Pirimler Genel Müdürlüğünün 15.11.2018 tarihli ve 2018/39 sayılı Genelgesi hükümleri uyarınca ilgili kurumlara müracaatta bulunarak yararlanabilmesiyle ilgili duyuru yazısı Ek'te bilgilerinize sunulmaktadır. 

Üyelerimize duyurulur...

Okunma Sayısı: 161
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017