Haberler


12

Türkiye’deki kooperatiflerin dünyadaki başarılı kooperatifler ile işbirliğinin geliştirilmesinin sağlanması için pek çok yeni alanda kooperatif kurulmasına Bakanlığımız Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü öncülük etmekte olup, bu alanlardan birisi de yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren kooperatiflerimizdir. Söz konusu kooperatiflerin kuruluşu ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları devam etmektedir. Bu doğrultuda, yenilenebilir enerji kooperatiflerinin finansmana erişimine ilişkin karşılaşılan sorunların tespiti ve yol haritası belirlenmesi amacıyla Sayın Bakanımızın teşrifleriyle Kayseri’de 28 Eylül 2018 Cuma günü, ilgili Bakanlıkların, kurumların, yerel yönetimlerin, üniversitelerin, sanayi ve ticaret odalarının, sivil toplum kuruluşlarının, bankaların, kooperatiflerin ve potansiyel kooperatif girişimcilerinin katılım sağlayacağı “Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri Çalıştayı" düzenlenecektir. Program kapsamında ayrıca, Kayseri ilinde kurulu S.S. Mobilyacılar Yenilenebilir Enerji Üretim Kooperatifi’nin 5 MW kapasiteli güneş enerjisi santralinin tesis açılışı gerçekleştirilerek saha gezisi yapılacaktır. Bu kapsamda, yazı ekinde programı bulunan çalıştaya ve açılış törenine il müdürlüğünüz tarafından katılım sağlanması ve ayrıca il bazında küçük sanayi siteleri, organize sanayi bölgeleri, sanayi ve ticaret odaları ile üniversitelerin ilgili bölümleri bilgilendirilerek tesis açılış duyurusunun yapılması büyük önem arz etmektedir. Katılımcı bilgilerinin 12 Eylül 2018 Çarşamba mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze (g.ayanoglu@gtb.gov.tr, a.zeyrek@gtb.gov.tr ve melih.toprak@gtb.gov.tr e-posta adreslerine) bildirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

Üyelerimize Duyurulur...

Okunma Sayısı: 357
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017