Haberler


05

BASIN AÇIKLAMASI

 

"MESLEKi EGiTiM VE BECERi GELiŞTiRME iŞBiRLiGi PROTOKOLÜ'NÜN (MEGiP) HAYATA GEÇMESiYLE  İŞVERENLERE BÜYÜK DESTEK SAGLANACAK" 

 
İŞKUR Genel Müdürlüğü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalanan Mesleki Eğitim ve 
Beceri Geliştirme işbirliği Protokolü gereğince; ilimiz düzeyinde çalışmalarımızı başlatmış bulunmaktayız. 
 
Protokolün amacı, işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün yetiştirilmesi için kamu- özel sektör işbirliğinde mesleki eğitimlerin düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapmaktır. Kırşehir Çalışma ve iş Kurumu İl Müdürlüğü, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası ile Kırşehir Ticaret Borsası, ortaklaşa oluşturdukları İl Çalışma Grubu vasıtasıyla işgücü taleplerini alarak işverenlerimize gerekli desteği sunacaktır. Mesleki Eğitim Kurslarımızın başvuruları Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından alınarak ilgili mercilere iletilecek ve kurslarımız hayata geçirilecektir. 
 
İşverenler çalışan sayılarının yüzde ellisine kadar kontenjan talebinde bulunabilecektir. Bir 
meslekte en az beş kişilik talep olması halinde değerlendirme yapılabilecektir. Mesleki eğitimler günlük 
en az beş en fazla sekiz ve haftada altı günü geçmemek üzere, haftalık en az otuz en fazla kırk beş saat 
düzenlenecektir ve 160 fiili günü geçmeyecektir. Katılımcılara Kırşehir Çalışma ve iş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından günlük 61,65 TL olmak üzere aylık 1603 TL Asgari Ücret üzerinden ödeme yapılacak ve Genel Sağlık Sigortaları yatırılacaktır. 
 
Hükümetimizin başlatmış olduğu ve Milli istihdam Seferberliği doğrultusunda hayata geçirilen bu 
Protokol ile işverenlerimizin ihtiyaç duyduğu yetişmiş eleman sıkıntısı giderilmiş olacaktır. Mesleki Eğitim Kurslarına 'katılan kursiyerlerin ücretleri Kırşehir Çalışma ve iş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 
karşılanacağı için işverenlerimize de maddi teşvik sağlanacaktır. 
 
Okunma Sayısı: 269
resim
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017