Haberler


29

 SİCİL AFFI SON 1 TEMMUZ

7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair kanun 01 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

             Kanun ile 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılmış ve geçici madde eklenmiştir ve sanayi siciline kayıt olmamış işletmelere herhangi bir idari para cezasına maruz kalmadan 01 Temmuz 2018 tarihine kadar kayıt olma imkanı getirilmiştir.

Bu bağlamda, 6948 sayılı kanun Kapsamına alınan yazılım üreten işletmelerin sanayi siciline kayıt edilmesi gerekmektedir. Kayıt işlemlerini “sanayisicil.sanayi.gov.tr. “ adresinde kullanıcı ve şifre oluşturduktan sonra sisteme girip gerçekleştirmeleri ve aşağıdaki evraklarla Bilim,  Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne getirmeleri gerekmektedir.

Gerekli Evraklar

Dilekçe

Kuruluşa ait Ticaret Sicil Gazetesi ( varsa adres ve unvan değişikliği gazeteleri)

Kapasite Raporu

Firma eğer micro işletme ise Küçük ve orta Büyüklükteki İşletmelerin Niteliği Hakkında Bilgi Beyannamesini doldurması ve kapasite raporu yerine kapasite beyanında bulunabilir.

Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri bir milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler

Okunma Sayısı: 319
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017